Når det gjelder vennskap og det å skape en omgangskrets du trives i, er det til syvende og sist deg selv det kommer an på. Nøkkelordet er hvordan du behandler menneskene du kommer i kontakt med. StudentTorget har noen tips til hvordan du bør opptre for at andre skal like nettopp deg spesielt godt.

 

Husk at det å vise en ekte interesse for andre alltid er bedre enn å forsøke å få andre interessert i deg og ditt. At du føler deg vel og har tro på egne ferdigheter er også et godt utgangspunkt. I tillegg finnes det seks gode prinsipper du kan benytte for å få folk til å like nettopp deg.

1. 
Vær oppriktig interessert i andre mennesker.

 

2. Smil.

 

3. Husk en persons navn er for han/henne den vakreste lyd i språket.

 

4. Vær en god lytter og oppfordre folk til å snakke om seg selv.

 

5. Snakk med utgangspunkt i den andre personenes interesser.

 

6. Få den andre personen til å føle seg betydningsfull og gjør det oppriktig.

 

Lever du etter disse prinsippene i møte med nye mennesker, har du et godt utgangspunkt.