Når det gjelder vennskap og det å skape en omgangskrets du trives i, er det til syvende og sist deg selv det kommer an på. Nøkkelordet er hvordan du behandler menneskene du kommer i kontakt med. Her er noen universielle tips til hvordan du bør opptre for at andre skal like nettopp deg spesielt godt.

Husk at det å vise en ekte interesse for andre alltid er bedre enn å forsøke å få andre interessert i deg og ditt. Her er seks gode prinsipper du kan benytte for å få folk til å like nettopp deg.

1. 
Vær oppriktig interessert i andre mennesker.

2. Smil og ha et positivt kroppsspråk.

3. Husk en persons navn er, for han/henne, den vakreste lyden i språket.

4. Vær en god lytter og oppfordre folk til å snakke om seg selv.

5. Snakk med utgangspunkt i den andre personens interesser.

6. Få den andre personen til å føle seg betydningsfull, og gjør det oppriktig.

Lever du etter disse prinsippene i møte med nye mennesker, har du et godt utgangspunkt.