(StudentTorget.no):

Du som er student har sannsynligvis tatt et relativt selvstendig og gjennomtenkt valg om å gjøre nettopp dette. Du har valgt å være nerd i noen år til. Og det står det respekt av. Det er kult å være nerd! Men hvorfor det? I møte med uinnvidde er det viktig å ha argumentene sine på det rene når man skal forklare hensikten med å dra seg på forelesning, lese skolebøker og, ikke minst, dra på studentkro. Noen av de beste argumentene i så måte er faktisk flere tusen år gamle.

 

Platon: visdom er gull

 
Visdom - den beste av alle egenskaper et menneske kan ha.
Hva gjør du (forhåpentligvis) mer enn noe annet når du studerer? Jo, du bruker fornuften. Eller mer presist; du bruker hodet! Du tenker smarte ting. Utrolig nok er tanker rundt verdien av å bruke hodet slett ikke ny. Allerede for rundt 2500 år siden, i det antikke Hellas, levde to luringer ved navn Platon og Aristotelse som hadde skjønt akkurat det samme som deg…
 
La oss begynne med Platon. Han mente for det første at spesialisering er ønskelig og viktig for at samfunnet skal fungere. Der har du altså et tungtveiende argument allerede. Hvis noen spør deg hvorfor du studerer for eksempel data eller økonomi eller sosiologi, ja så kan du svare at ” det er fordi da spesialiserer jeg meg i ett fag, og på den måten gjør jeg mitt for å forhindre at samfunnet skal gå dukken.” Og så kan du si at det har du fra Platon.
 
Visdom er gull, mente Platon - den beste av alle egenskaper et menneske kan ha. Dessuten; når man har klart å utvikle en hel masse visdom blir man også et moralsk godt menneske. Fordi når man er smart har man mye lettere for å få innsikt i hva som er riktige og gale handlinger. Det kan du tenke på neste gang du sitter i forelesning og, gud forby, kjeder deg. Du er ett hakk nærmere å bli et virkelig godt menneske. Eller, som Aristoteles ville ha sagt; du nærmer deg å bli et dygdig menneske – et menneske med generelt gode egenskaper på alle områder i livet…
 
 

Aristoteles og studentkro

 
Aristoteles innså viktigheten av å ha det kult med vennene sine
Aristoteles snakker mye om dygd, fornuft og etikk. ”Den som vet hva det gode er, vil også gjøre det gode,” sa Aristoteles. Og for å få innsikt i hva det gode er, trenger man selvsagt å – ja, du gjettet riktig – bruke hodet sitt. Derfor er det ifølge Aristoteles slik at når du studerer og blir smart – så blir du også et etisk godt menneske. Eller, rettere sagt, du blir kul å være sammen med! Og det er jo alltid et pluss at folk liker deg når du skal forholde deg til andre mennesker. Her er vi inne på et annet og viktig aspekt ved studentlivet; det sosiale.
 
Hvis du får litt dårlig samvittighet når du drar ut på studentkro sammen med vennene dine istedenfor å sitte hjemme og fordype deg i interessante bøker, så har du ingen grunn til det! Det mener i hvert fall Aristoteles, og mange med ham. Ifølge denne intelligente gamle grekeren er mennesket et sosialt vesen, et zoon politicon. ”Det menneske som er isolert,” sier Aristoteles, kan nesten ikke kalles et menneske engang. ”Han må være enten et vilt dyr eller en gud.” Sagt med andre ord: Hvis du ikke gidder å ta del i det sosiale fellesskapet, samfunnsfelleskapet, er du egentlig en skikkelig tulling. Derfor kan du, hvis noen anklager deg for å være useriøs fordi du drar på kro sammen med vennene dine, svare med hjemmel i en av de største filosofiske tenkerne vi har: ”Jeg er sammen med vennene mine fordi jeg er et sosialt dyr. Å gjøre noe annet ville være unaturlig for meg som menneske. Det sier i hvert fall Aristoteles”
 
 

Hegels argumenter for fylla

 
Hegel utformet overbevisende argumenter for å dra på studentfest.
 
Videre kan du fortsette med å sitere en annen kjent filosof: ”Hegel sier at uten kontakt med andre mennesker mister man all form for god dømmekraft,” kan du si. Og det virker logisk, gjør det ikke? Det finnes et ordtak som sier noe så enkelt som at to hoder tenker bedre enn ett. Kanskje er det noe sånt Hegel mener (og du siterer) når han sier at ”å foreta rasjonelle avgjørelser krever forankring i et fellesskap.” Da kan du altså si at det er derfor du er sammen med vennene dine, prater med dem og drar på kro; det er da du klarer å ta de smarteste valgene! Dermed vil den idioten som spurte deg forstå at det er svært naturlig og nøye gjennomtenkt at du stikker og drikker deg drita sammen med vennene dine.
 
 

Kult å være nerd

 
Nerder har de beste argumentene for å ha det gøy!
 
Men tenk om du faktisk en dag har bestemt deg for å være hjemme fra kro og heller sitte hjemme og faktisk studere skrift og bøker? Det kan selvsagt også begrunnes.
For eksempel kan du, med utgangspunkt i pliktetikeren Immanuel Kant argumentere for at det er din plikt å sitte hjemme og lese og være god student.
 
Du kan også sitere utilitaristen John Stuart Mill. Å være utilitarist betyr at man ser på konsekvensene av de handlingene man gjør. Den handlingen som gir mest glede for flest mulig mennesker er den beste handlingen. Derfor kan du si, hvis noen anklager deg for å være en partypooper, at du med bakgrunn i John Stuart Mill og hans konsekvensetikk har regnet ut at det gir best konsekvenser for alle om du sitter hjemme én krokveld. Du blir litt smartere, du blir et litt bedre menneske og du får det sannsynligvis litt lettere på eksamen. Altså; du har regnet ut at det gir best konsekvenser alt i alt å sitte hjemme en kveld og lese.
 
Og har du ikke kanskje tenkt som en liten konsekvensetiker da du bestemte deg for å studere i det hele tatt også? Ved å studere får du sannsynligvis en kul jobb når du er ferdig, du har det gøy i studietiden og du er en ressurs for samfunnet. Det får så være at andre anklager deg for å være nerd. Nå vet du hvor kul du egentlig er!

 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: