(StudentTorget.no):

Hvordan skal du overholde tidsfrister, og hva gjør du med obligatorisk oppmøte? Hvordan skal du få tatt eksamen når det nærmer seg termin? Hvordan skal man få plass til en hel familie i en liten studentbolig? Hvor skal babyen være når du er på forelesning? Hvordan skal du finne svar på alle spørsmålene dine? Her er noen tips!
 
 

Eksamen 

 
De fleste studiesteder tilbyr tilrettelegging av eksamen for gravide, men tilretteleggingen kan variere, så dette bør sjekkes ved ditt studiested. En mulig tilrettelegging kan være utsatt tid, heve/senke-bord, en spesiell type stol eller et hvilerom. Som gravid i eksamensperioden kan man også søke om alternative eksamensformer. 
 
Dersom du har eksamensdatoer i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel, har du rett til utsatt eksamen. I tillegg har far rett til utsatt eksamen dersom eksamensdato er i perioden to uker etter fødsel. Institusjonen din kan gi nærmere bestemmelser om utsatt eksamen, så ta kontakt for klargjøring av detaljer! Husk å melde ifra til studiestedet slik at du får gyldig fravær, og Lånekassen får beskjed. 
 
Dersom du er gravid og ønsker å fullføre studiet ditt etter endt permisjon, lønner det seg å kontakte fakultetet ditt for informasjon om hvordan du skal søke om tilrettelegging på eksamen, eventuelt gyldig fravær. 
 

LES OGSÅ: Gravid student: En økonomisk guide

 

Fødselspermisjon

 
Ifølge universitetsloven har alle studenter rett på permisjon fra studiene både under svangerskap og etter fødsel. Universitet og høyskoler skal tilrettelegge for studenter i permisjon slik at de kan gjenoppta studiene etter endt permisjon. Hvordan dette gjennomføres varierer, så det er best å snakke med ditt studiested for å få informasjon. 
 
De fleste universiteter og høyskoler har en sosialrådgiver som skal ha god oversikt og kunnskap om støtteordningene ved studiestedet. De kan hjelpe deg med å få oversikt- og finne frem i systemene. I tillegg har flere studiesteder i Norge studentombud, som er et lavterskeltilbud for studenter som har spørsmål om sine rettigheter som student. Studentombudet er uavhengig og har taushetsplikt, og gir råd og bistand i saker som gjelder din studiesituasjon. 
 

LES OGSÅ: Guiden til et sunt kosthold for studenter

 

Familiebolig 

 
Det kan bli mye stress i hverdagen som student. Når du i tillegg er gravid student, eller har spedbarn/småbarn, kan det bli ekstra hektisk. Heldigvis har studentsamskipnadene tilbud som kan lempe på stresset i hverdagen som studentforeldre!
 
Som student med barn kan du søke om familiebolig ved din studentsamskipnad. For å få boligtilbud søker du på vanlig måte gjennom din studentsamskipnad. Kostnaden varierer i forhold til størrelse, og du kan få leie både møblert og umøblerte leiligheter. I Oslo kan du få umøblerte familieleiligheter helt opp til 100kvm! Tilbudet og hvordan søkere blir prioritert varierer fra sted til sted, så sjekk med din studentsamskipnad. 
 
Som student med barn kan du også søke om bostøtte fra Husbanken. Bostøtten avhenger av inntekt og formue til deg og dem du bor med. Den øvre inntektsgrensen for husstanden varierer i forhold til hvor i landet du bor. Det er bruttoinntekten som brukes i beregningen, og baseres på det siste skatteoppgjøret ditt. For å kunne søke bostøtte, må boligen din være en selvstendig bolig med egen inngang, ha eget bad og toalett, samt kjøkkenløsning og mulighet for hvile. 
 

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i Norge og utlandet

 

Barnehage

 
Etter at ammetåken har lagt seg, og du så smått begynner å lande, kan det være en utfordring å komme seg tilbake på forelesninger. Heldigvis har studentsamskipnaden tilbud om barnehageplass allerede fra åtte måneders alder med løpende opptak.
 
Studentbarnehagene er tilrettelagt studenter og har derfor et utvidet tilbud i forhold til offentlige barnehager. De fleste praktiserer gratis lørdagsåpent rundt eksamensperiodene på høsten og våren, slik at du kan få en ekstra lesedag. Og noen har også lørdagsåpent et par ganger i måneden gjennom hele året. Sjekk med din studentsamskipnad hva de kan tilby. 
 
De fleste studentbarnehagene tilbyr også eksamensgaranti! Dette innebærer at dersom barnet ditt er sykt på eksamensdagene dine, kan du likevel levere i barnehagen, eller få noen hjem til deg for å passe barnet. Du kan som oftest også beholde barnehageplassen når du er ferdig med å studere.  
 
Dersom du er så heldig at du har barnepass, barnet går deltid i barnehagen eller du har mulighet til å være hjemme med barnet, kan du søke om kontantstøtte. I perioden mellom ett og to år gammel, kan du få kontantstøtte for barnet. 
 
Satsene for støtten fastsettes årlig av Stortinget, er skattefri og utbetales månedlig. 100 prosent støtte tilsvarer 6.000 kroner i måneden, og 50 prosent støtte tilsvarer 3.000 kroner. For å motta 50 prosent støtte må barnehageplassen dekke færre enn 20 timer i uken. Du kan motta støtte for barn mellom ett og to år. Dersom du har adoptivbarn kan du motta støtte frem til barnet begynner på skolen.
 
Dersom foreldrene bor sammen, holder det at én søker. Hvis foreldrene bor hver for seg, søker den som barnet bor fast med. Du søker om kontantstøtte digitalt på nav.no.
 
Husk at du kan søke om redusert oppholdsbetaling for barnehagen. Redusert oppholdsbetaling beregnes ut ifra husholdningens samlede formue og inntekt. For å søke fyller du inn søknadskjema og sender dette innen søknadsfristen til din studentsamskipnad. 
 

LES OGSÅ: Slik unngår du en personlig finanskrise i studietiden

 

Be om hjelp!

 
Slipp unna styr og stress i møte med familieutvidelsen ved å få oversikt over hvilke muligheter og rettigheter du har som gravid student og/eller som student med barn! Det finnes flere alternativer for å få hjelp til å finne den relevante informasjonen for deg, enten gjennom sosialrådgiver ved ditt studiested, studentombud eller studentsamskipnaden. 
 
Lykke til med den nye tilværelsen, alt ordner seg til slutt! 
 
(Kilder: Khrono.no, Lovdata.no, SiO.no, Husbanken.no, SiT.no)
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge