Er du ny student til høsten har du kanskje hørt om fadderordningen: 2 uker med fest og baluba, tenker du. Men er det egentlig hva du kan forvente deg?

– Målet er at studentene skal få en trygg start på studietilværelsen, sier Quak!sjef Mats Ole Rødahl.

Quak! er mottaksorganet for nye studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Dronning Mauds Minne Høgskole og Norges Kreative Fagskole, og spiller på metaforen om at endene, det vil si studentene, skal passes på av andemor i dammen Trondheim.

– Alle studenter ved våre avdelinger kan bli andemødre. En god fadder har alltid oppdatert informasjon tilgjengelig til enhver tid, tar vare på andungene på alle mulige måter og er en person man kan stole på, sier Rødahl.

Det kan være skummelt å skulle starte en ny studietilværelse. Overalt kryr det av mennesker du ikke kjenner – hvor noen ender opp som gode venner, mens andre kommer du til å ville unngå resten av studietiden. Fadderordningen de første ukene inn i semesteret kan være en hjelpende hånd, og Rødahl understreker at det å bli kjent er hovedfokuset.

– Vårt mål er å være et komplett mottaksapparat for de nye studentene, der de blir kjent med byen, sitt nye studium og får seg nye venner i gode, trygge omgivelser, sier han.

 

- Det sosiale betyr mye

Undersøkelser viser at trivsel og sosial integrering har betydning for studieløpet, og Rødahl tror det kan være nyttig å delta i fadderuka.

– Mange kommer til Trondheim helt uten nettverk eller kjente, da kan det være fint å delta i fadderuka. Venner er viktig i en studenttilværelse som til tider kan være hard og krevende, og vi mener at det sosiale betyr mye i studenttilværelsen, sier faddersjefen.

Han tenker at grunnen til at Quak! legger vekt på det sosiale og at de nye studentene skal bli godt kjent med hverandre og studiebyen, er at studentene får nok faglig input når fadderuka avsluttes etter 10 dager.


 

Faddergrupper

 

• Tilbys alle nye studenter ved studiestedet.

• Ledes av 2 – 3 faddere.

• Består av ca. 15-20 studenter fra samme studieprogram.

• Deltar på arrangementer ved studiestart, og har det moro sammen!

 

 

Rollemodeller

I regi av Velferdstinget i Trondheim har Quak! sammen med andre fadderordninger vært på seminar med fokus på fadderne som rollemodeller for alkoholkulturen i byen.

– Noen studenter kommer med inntrykket om at fadderukene er en ny russetid. Det er et rykte vi i Quak! jobber for å bli kvitt, sier Rødahl.
Fadderordningen prøver å ha et program som ikke inneholder alkohol hver eneste dag, og i løpet av fadderuka kan de nye studentene få med seg alt fra fotballkamp på Lerkendal til Gatefæst med D.D.E.

– Vi er veldig stolte over å ha et program som inneholder mye mer en flatfyll og bakrus, sier han.

 

Faddere

 

• Tar i mot de nye studentene.

• Formidler informasjon, og er med å skape trygghet og et godt studentmiljø for de nye studentene.

• Er hovedsaklig fra samme program som de nye studentene, og studerer altså det samme som fadderbarna sine.