(StudentTorget.no):

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har gjennomført en undersøkelse om studentfrivillighet i studentbyen. 

Undersøkelsen viser at så mange som halvparten av studentene i Trondheim har et frivillig verv i løpet av studietiden i byen med om lag 30.000 studenter. Per dags dato jobber cirka hver tredje student som frivillig. Det er det sosiale som motiverer de fleste til å jobbe uten å få noen økonomisk ytelse ut av det, viser undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen som er et samarbeid mellom SiT, StudiebyEN og Trondheim kommune. I tillegg til å kartlegge hvor mange som jobber frivillig har man også analysert hvilke utfordringer som kan knyttes til det å ha verv. Liten tid og stress blir hyppigst nevnt, men de fleste svarer likevel at de ikke har utsatt studieprogresjonen sin på grunn av vervet. Kun åtte prosent svarer at de har utsatt progresjonen med mer enn 37,5 studiepoeng, og det er flest gutter enn jenter som utsetter studiene. 

 

Gøy, spennende og sosialt

Alexander F. Fosseidbråten (21) studerer industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han er en av dem som ikke er redd for å ta på seg ansvar i tillegg til studiene. Frivillighetslista hans begynner å bli lang, til tross for at han kun har vært student i underkant av to år. 

 


FRIVILLIG: Til tross for at Alexander
F. Fosseidbråten kun har vært student
i underkant av to år har han rukket å
ha en rekke frivillige verv. 

21-åringen har vært websjef for Janus, som er linjeforeningen til studiumet hans. Nå trener han linjeforeningens lag for amerikansk fotball, Janus Pandemics. Fra september tar han over økonomisjefvervet i linjeforeningen. Han har også vært kokk på restauranten i Studentersamfundet, Lyche. All jobben gjør han helt gratis på fritiden. 


- Jeg studerte statsvitenskap i ett år på Dragvoll. Da jobbet jeg som kokk på Samfundet, dette var gøy, spennende og sosialt. Deretter dro jeg til Forsvaret, da trodde jeg studietiden min var over fordi jeg så for meg en militærkarriere, jeg skjønte da at jeg burde vært med på litt mer ting som student, forteller han til StudentTorget.

 

LES OGSÅ: Vanja var praktikant for den internasjonale filmfestivalen Kosmorama

 

Ny sjanse – nye verv 

Det ble imidlertid ingen militærkarriere på 21-åringen. Isteden startet han på sivilingeniørstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse. 

- Jeg fikk en ny sjanse, og ville verve meg til mest mulig. Jeg var veldig positivt overrasket over fadderukene og hvor organisert linjeforeningene var. Derfor ble jeg med i Janus. Jeg har lyst til at andre skal få det like gøy som jeg hadde det. I tillegg har vi mange spennende prosjekter, det skaper variasjon i studielivet fra dagligdagse forelesninger og lesesal, sier han. 

 HER KAN DU VÆRE FRIVILLIG: 
 • Studenthus/studentkro - Her pleier det å være behov for mange studenter som kan jobbe til en hver tid. Ofte er alle instanser ved et studenthus basert på frivillige verv. Alt fra leder, økonomisjef, PR-ansvarlig, bookingsjef til barmedarbeider. Studenthusene bruker ofte å ha opptak ved hvert semester, men det skader ikke å høre om de trenger arbeidskraft utenfor opptaksperioden. 
   
 • Studentfestivaler og studentuker - krever mange personer som vil jobbe frivillig. Sjekk om det skal arrangeres noe slikt på ditt studiested. 
   
 • Studentmedier - Mange skoler har egen studentavis som gis ut av studenter. De trenger skribenter, illustratører, designere, redaktører, annonseansvarlige - ja alt som trengs for å få en avis til å fungere. Mange studiesteder har også studentradio og student-TV.
   
 • Revy - holdes ofte årlig i forbindelse med studentuka. Her trengs det blant annet manusforfattere, ansvarlige for lyd og lys, sminkører, skuespillere, kostymeansvarlige og mange flere.
   
 • Linjeforeninger og studieforeninger - Hos større utdanningsinstitusjon finner du ofte en forening for de forskjellige linjene skolen tilbyr. I tillegg til studieforeninger som ikke trenger å ha noe med studiene dine og gjøre. For eksempel politiske parti, hobbyforeninger og så videre. 

Fosseidbråten forteller at  noen av fordelene ved å være frivillig i en linjeforening er at du får muligheten til å bygge deg opp et nettverk i tillegg til alt det sosiale og morsomme som skjer. 


- Janus er en kjempegjeng som finner på mye utenfor arbeidstida. Det er godt sosialt miljø på tvers av fag og klassetrinn. Som representant av indøk utad treffer vi andre representanter, som andre linjer, næringslivet, fakultet og så videre som man ellers ikke ville hatt kontakt med. Eksempelvis fikk Janus delta i filmingen til en episode av NRKs Schrödingers Katt som vi gleder oss å se resultatet av.

- Går vervet ut over skolen?

- Jeg har mye å tenke på, og ofte er arbeid rundt vervet morsommere enn skolefag. Likevel er det studiet som er grunnen til at du er der. Det er viktig å ikke overbelaste seg med for mange verv om gangen slik at du ikke klarer å stå. Unntaket er hvis du har ett verv som er så stort at det alene tar opp ett år av studiet.

 

Mer nyttig enn deltidsjobb på Rema

Han mener at ingen av hans verv har vært så store at de ikke lar seg kombinere med studiene, men det kan være en utfordring å kombinere frivillig arbeid med en lønnet deltidsjobb.

- Det kan diskuteres om vervet går utover mulig deltidsjobb. Penger er viktig for studenter som lever på lån, og hvis man må velge enten eller så vinner ofte jobb. Dette har kanskje noe med motivasjon å gjøre, men jeg føler at det er erfaringsmessig mer nyttig for meg som indøker å jobbe med et økonomiverv enn å sitte i kassa på Rema. 


Et frivillig verv er også fin CV-mat. Fosseidbråten tror erfaringer du har fått ved å jobbe som frivillig med noe som er relevant for jobben gjør deg til en sterkere kandidat. 

- Det tror jeg varierer litt med hva du skal jobbe med, og hvor. I USA er extra curricular activities som verv veldig viktige. Universiteter og arbeidsgivere legger stor vekt på at du som student er produktiv, utadvent, engasjert og kan ha flere baller i luften. Dette gjelder også de jobbene hvor slike kvalifikasjoner er viktige. Verv bidrar med viktig erfaring som stiller deg sterkere i forhold til studenter som kun er fokusert på studier. Til slutt skaper verv et nettverk som kan benyttes senere. Indøkere som er vervet i Bindeleddet (indøks kontakt med næringslivet red.anm) har et forsprang på kontakt med arbeidsgiverne enn den alminnelige student.

 

LES OGSÅ: Linn Christin er leder for Studentersamfunet i Trondheim

 

Et konkurransefortrinn 

Marte Sofie Asbølmo (23) studerer markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Trondheim. I tillegg til å være student jobber hun frivillig som produksjonssjef for Student-TV. Tidligere har hun hatt verv som markedssjef i Student-TV og markedsfører for studentmediene i Trondheim. Asbølmo forteller at hun hadde fremtidig jobbsøking i tankene da hun valgte å bli frivillig. 


- Jeg ville gjøre noe ved siden av studiene som jeg visste ville være et konkurransefortrinn ved en jobbsøkerprosess, noe relevant isteden for å kun sitte bak en kasse. I tillegg får du et nettverk, gode venner og noe som pynter opp på CVen, forteller hun.

 


TENKTE PÅ EN FREMTIDIG JOBB: Marte Sofie Asbølmo jobber som produksjonssjef i Student-TV i Trondheim. Hun forteller at hun blant annet hadde fremtidig jobbsøking i tankene da hun bestemte seg for å bli frivillig. 

23-åringen forteller at tiden ofte ikke strekker helt til i skolesammenheng når man har frivillige verv ved siden av. 

- Det går vel til en viss grad ut over skolen, men det er et bevisst valg jeg har tatt. Det er viktig for meg å få praktisk erfaring, da kan jeg senke kravene litt på skolen mener jeg, sier hun. 

Asbølmo håper at tiden hun har lagt inn i arbeidet i Student-TV gjør at hun får et fortrinn når hun skal ut på jobbmarkedet. 

- Jeg håper at det er det som gjør at jeg får jobben framfor noen andre. Det viser jo at man er engasjert og arbeidsvillig når man legger ned så mye tid og ikke får noe igjen for det rent økonomisk. Jeg håper at det er «det siste puffet» som gjør at man skiller seg ut blant flere gode kandidater.  


- Hver tredje student i Trondheim har et frivillig verv, hvorfor tror du så mange studenter velger å være det? 

- For det første er jo Trondheim en studentby. Miljøet rundt Studentersamfundet legger opp til det og det er stor aksept for det rundt på de forskjellige skolene. Til og med på BI, som privatskole, blir det utlyst flere og flere frivillige verv. Jeg tror det er et resultat av mange flinke og sosiale studenter. 

 

Lar studentene farge byen

Leder for Velferdstinget i Trondheim, Ola M. Rydje er svært fornøyd med frivillighetskulturen i trønderbyen. 

 


LAR STUDENTENE FARGE BYEN: Leder for Velferdstinget i Trondheim, Ola M. Rydje tror noe av grunnen til at så mange Trondheims-studenter ønsker å være frivillig er det gode samarbeidet mellom skolene og kommunen, og at studentene selv får lov til å være med å bestemme hvordan studentbyen deres skal være. 

- Nå kjenner jeg ikke til andre studenterbyer i Norge like godt som jeg kjenner Trondheim, men suksessfaktoren til Trondheim tror jeg ligger i at man har en by som setter stor pris på å la studentene farge byen, fortalte Rydje i et intervju med StudentTorget tidligere i år.

Frivillighetskulturen er et stikkord for en bra studentby, mener han. 

-Både utdanningsinstitusjonene, kommunen og kulturarenaene lar studentene prege bybildet. Man har en felles oppfatning og et mål om at studentene har en merverdi for byen som en helhet og at man da som en spesifikk faktor må ha tilgjengelige arenaer hvor studenter kan delta i frivillig arbeid, mener Rydje.


To av landets største kulturfestivaler, UKA og ISFIT blir arrangert i byen annenhvert år. Neste gang i 2013. Det hadde ikke gått uten mye frivillig arbeidskraft. Rydje mener det at studentene får en ansvarsfølelse er en viktig faktor.

- Det å gi studentene ansvar og et eieforhold er viktig. Her har man lagt godt til rette for studentene ved at man har et oppegående studentmiljø, Norges største studentidrettslag, NTNUI og studentersamfundet. Studentene er ikke en homogen masse, man har mange forskjellige interesser og mange gode muligheter til å engasjere seg. Trondheim kommune er veldig flinke til å trekke studenter inn i utfordringene man har i byen. Det er viktig å ha noen mål og utfordringer på veien. Målet til Trondheim er å være studentby nummer én, sier han.