(StudentTorget.no): 

August er den store måneden for fadderordninger ved universiteter og høyskoler rundt om i landet. Dette er en fin anledning til å bli kjent med hverandre og de nye omgivelsene, samtidig som man får feiret starten på en ny tilværelse.
 
Mange vil assosiere fadderukene med høyt alkoholkonsum, og mye av sosialiseringen vil nok komme til å basere seg rundt festing. For disse vil alkohol fungere som en effektiv isknuser i møte med nye mennesker, men andre har et annet forhold til drikkekulturen.
 
Alkoholfokuset som preger mye av fadderukene kan for mange oppleves som et press til å drikke mer enn man selv ønsker. For dem som er helt avholds kan det også føles ekskluderende og at

 

 ANSVARSBEVISSTE FADDERE: Vi er opptatt av å gjøre faddere bevisste på at de har et stort ansvar ovenfor fadderbarna, sier Tone Cathrine Skori Stenberg, leder i Fadderullan ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

man blir stemplet som den "kjipe" som ikke er med på moroa.
 
 
 

Fadderullan

 
Tone Cathrine Skori Stenberg er leder i Fadderullan ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun synes det er synd at fadderukene bare blir sett på som et fyllekalas, fordi fadderukene inneholder mye mer enn bare det å feste.
 
- De nye studentene skal bli kjent med hverandre og fadderne sine under trygge omgivelser. Fadderne skal ta vare på de nye studentene og vise dem hvilket flott studentliv vi har både faglig og sosialt, sier Stenberg.
 
Hun forteller at hun har hørt om tilfeller hvor studenter har følt at de må drikke fordi alle andre gjør det.
 
- Dette er svært synd, det er ukomfortabelt å få et spørsmål om hvorfor du ikke drikker. I Fadderullan har vi det slik at du kan drikke om du vil det og vi oppfordrer til forsvarlig alkoholkonsum. Samtidig skal det også være slik at man ikke trenger å drikke i det hele tatt om man ikke ønsker det, forklarer Stenberg.
 
Under årets fadderuke vil de også ha en tipstelefon som både faddere og fadderbarn kan ringe anonymt dersom det skulle skje noe på deres faddergruppe eller generelt i fadderukene. Dette kan være med på å dempe et eventuelt drikkepress, og ved at ledelsen vet hva som skjer har de også mulighet til å ta tak i eventuelle problemer underveis i fadderuken.
 
 
 

Vanskelig forbud

 
Da det ble kjent at Høgskolen i Bergen (HiB) i fjor la opp til en rusfri fadderuke, ble de møtt med enorme protester fra både studenter og representanter fra Studentparlamentet. I følge årets program ser det ut til at de har inngått et kompromiss med både fjellturer og pub-til-pub runder. Spørsmålet er om det faktisk er nødvendig å gå inn for en alkoholfri fadderuke? Det kan argumenteres overbevisende både for at myndige personer skal ha retten til å velge selv om de vil drikke alkohol, og det kan argumenteres for hvilke sosiale konsekvenser det får for avholdsfolket.
 
Det er uansett tvilsomt at løsningen på drikkepresset vil ligge i å pålegge fadderukene å være helt alkoholfrie. Ved å forby alkohol vil man kunne risikere å få en motsatt effekt, hvor det blir arrangert fester utenfor det offisielle opplegget i fadderuka. Dermed har ikke fadderne lenger kontroll over hva som skjer, og studenter som ikke drikker kan risikere å falle enda lengre utenfor flertallet.
 
Stenberg tror også det er vanskelig å ta bort alkoholen fra fadderukene, men mener det er viktig at fadderstyrene i samarbeid med skolene legger opp til rusreduserende tiltak.
 
-Jeg ser på det som viktig at fadderuker har rusfrie arrangement, samtidig må man også være realistisk. Vi  er opptatt av å gjøre faddere bevisste på at de har et stort ansvar ovenfor fadderbarna, og mye av dette handler om det å ikke skulle drikke så mye at man glemmer gårsdagen. Samtidig tilbyr vi gratis mat og vann gjennom hele fadderuken, og ikke minst et rusfritt rom på hvert arrangement hvor både faddere og fadderbarn kan slappe av, forteller Steinberg.
 
Av de annonserte programmene for årets fadderuker ser det ut til at alle har en god dekning av aktiviteter som vil passe for alle. Dersom du er usikker på om du har lyst til å delta på grunn av drikkepress bør du kontakte fadderlederne ved lærestedet ditt. De vil kunne gi informasjon om hvilke deler av programmet som ikke innebærer alkohol, slik at du selv kan delta der du vil være komfortabel. Det viktigste er uansett at man får en god start på studietiden.

 

LES OGSÅ: Faddernes tips til fadderbarna