(StudentTorget.no):

Akademia, som er Norges ledende bokhandel innen fagbøker og pensumbøker til høyere utdanning, måtte be om penger fra studentene etter et underskudd på 15,4 millioner i 2011.
 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), eier store deler av kjeden, og tilførte henholdsvis 27 og 18 millioner kroner, til sammen 45 millioner til Akademika før jul, skriver Universitas.
 
Dette tilsvarer nesten den årlige inntekten SiO får fra Oslo-studentenes semesteravgifter. 
 
 

Bekymret for konsekvensene

 
Akademika har 29 butikker i Oslo, Akershus, Trondheim, Telemark, Buskerud, Tromsø, Narvik og Bodø, i tillegg til nettbutikk. De eies av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Studentsamskipnaden i Trondheim, med henholdsvis 60 og 40 prosent av aksjene.
 
Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget ved UiO, mener at Akademika har vært for lukket og synes situasjonen er uholdbar. Velferdstinget ble ikke informert om kapitaltilførselen før beslutningen allerede var tatt. 
 
– At vi får vite dette i etterkant, svekker studentstyringen av Akademika. Det er problematisk for vår del, men det fører også til at Akademika taper legitimitet. Studenter vil alltid trenge lærebøker og pensum, men det ikke noen selvfølge hvilken rolle Akademika skal spille.
 
Geir Helge Espedalen, administrerende direktør i Akademika, er glad for at de har eiere som tenker langsiktig og ville gå inn med kapital. Men han vil ikke kalle det en redningspakke, og forteller at kapitaltilførselen er et av flere ledd i en omstilling som skal sikre en fremtidig bærekraftig drift.
 
Regnskapet for 2012 er ennå ikke klart, men Espedalen forteller at året enda mer krevende enn 2011.
 
Tove Vesterhus er bekymret for konsekvensene av pengebehovet til Akademika, og frykter at det vil kunne gå ut over andre tilbud fra studentsamskipnaden. 
 

LES OGSÅ: Ukas student: Tone Vesterhus er leder i Velferdstinget