En undersøkelse utført ved University of Washington (UW) i USA, viser at studenter som velger å ta ett eller flere semester i utlandet drikker dobbelt så mye som medstudentene i sitt hjemland.

Undersøkelsen viser en stigning på 170 prosent i forbruket blant unge under den amerikanske aldersgrensen for alkohol. Økningen for studenter totalt sett var 105 prosent, skriver studentavisen Universitas.

Det er størst forskjell hos studenter som drar til Europa, Australia og New Zealand. Her fant forskerne en gjennomsnittlig økning på ti ukentlige alkoholenheter.

Rapporten baseres på spørreundersøkelser foretatt før og etter utenlandsstudier på tre til fem måneder, og 177 studenter ved UW deltok. Selv om studien kun tar for seg studenter ved UW, tror undersøkelsens forfatter Eric Pedersen at funnene er allmenngyldige for andre universiteter.

– Jeg tror ikke dette er et rent UW-problem, sier Pedersen til Associated Press.

Dette til tross for at utvalget var skjevfordelt. I tillegg til at det var flest kvinnelige respondenter, var det også et større etnisk mangfold ved UW enn det tilsvarende gjennomsnittet av utvekslingsstudenter på landsbasis, skriver studentavisen.

Kilde: Universitas