(StudentTorget.no):

En ny rapport fra NIFU viser at de som har en master innen humanistiske fag er i en langt dårligere arbeidssituasjon enn andre med mastergrad, tre år etter fullført utdanning.
 
Undersøkelsen av masterkandidatene som ble uteksaminert våren 2010, viser at humanistene er oftere mistilpasset (19,7 prosent), er sjeldnere i en fast, relevant heltidsstilling og har lavere lønn enn andre med mastergrad.
 
De fikk også sjeldnere enn andre utnyttet sine kunnskaper og ferdigheter i arbeidslivet, og var sjeldnere fornøyd med jobben sin.
 
 

Minst fornøyde

Om undersøkelsen

NIFU-rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av mastere som ble uteksaminert fra universitetene våren 2010, i fagene:

– Humaniora

– Rettsvitenskap (juss)

– Samfunnsvitenskap

– Teknologifag (sivilingeniører)

– Naturvitenskapelige og tekniske fag ellers (realister)

– Psykologer (cand. psychol.)

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2013, knapt tre år etter endt mastergradsutdanning. Kilde: NIFU.no

Sivilingeniørene er i motsatt ende av skalaen, og skiller seg positivt ut på indikatorene fast, relevant heltidsjobb, lønn og kompetanseutnyttelse. 
 
19,7 prosent av humanistene var mistilpasset (arbeidsledig, i irrelevant arbeid eller undersysselsatt). Blant sivilingeniørene var dette tallet 1,7 prosent.
 
Humanistene hadde også høyere andel arbeidsledighet i treårsperioden enn andre grupper. De skilte seg også negativt ut med hensyn til varighet av arbeidsledigheten. 
 
Sivilingeniørene hadde i minst grad vært arbeidsledige. Sammen med jurister og psykologer ble de også oftere headhuntet til første jobb etter endt utdanning (ble tilbudt jobben uten aktiv arbeidssøking) enn samfunnsvitere og humanister.
 
Når de skulle vurdere om utdanningen har gitt et godt grunnlag for å få en jobb i tråd med forventningene, var det også store variasjoner mellom faggruppene. Blant jurister, psykologer og sivilingeniører var åtte av ti godt fornøyd med arbeidslivsrelevansen, mens bare fire av ti humanister mente det samme. 
 

LES OGSÅ: Bekymret for egne jobbmuligheter

 

– En ond sirkel

Lisa Dalby Pedersen er HF-student ved UiB og leder i Humanistenes arbeidsutvalg. Hun sier til Studvest.no at studentene ofte ikke orienterer seg mot arbeidslivet før på masternivå, og at dette er altfor sent. Hun mener HF-fakultetet har for lite fokus på arbeidslivet underveis i utdanningen, og bidrar til en holdning om at det er vanskelig å få seg jobb som humanist.
 
– Det blir en ond sirkel der man ikke får seg jobb fordi man tror det er vanskelig. Men når vi snakker med næringslivet er beskjeden alltid at de har god bruk for humanister, sier Pedersen.
 
Hun mener det trengs flere praksisemner som kan orientere humanistene mer mot arbeidslivet. 
 
– Universitetet i Oslo ligger langt foran UiB her. De har for eksempel en egen karrierekoordinator på fakultetet, sier Pedersen til Studvest.no.
 

LES OGSÅ: HF-er! Duger du til noe?