Undersøkelsen viser at flertallet av norske studenter arbeider ved siden av studiene, og at heltidsstudenter i gjennomsnitt bruker 42 timer i uka på jobb og studier.

– Dette avkrefter myten om at norske studenter studerer for lite. Studentene har en arbeidsinnsats som overstiger 40 timer i uka fordelt på studier og jobb. Det mener jeg gjør dem godt forberedt på arbeidslivet, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland, i en pressemelding.

LES OGSÅ: 4 av 10 angrer på studievalget

 

AVKREFTER MYTEN: Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland, mener studentenes arbeidsmengde gjør dem godt forberedt på arbeidslivet.

Mens heltidsstudentene bruker 42 timer, bruker deltidsstudenter i gjennomsnitt 18 timer i uka på studier og 26,5 timer på arbeid.

Eurostudent er en studentundersøkelse som samler inn sammenlignbare data om sosiale og økonomiske vilkår for høyere utdanning. SBB samlet inn de norske dataene i undersøkelsen i april-juni 2010. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på grunnlag av dette datamaterialet utarbeidet en analyserapport.

Undersøkelsen viser også at nordiske studenter skiller seg fra studenter i en del andre land. Blant annet ved at studenter i mange land stort sett kommer direkte fra videregående, mens det i norge er mer vanlig å ha et opphold etter videregående.


En annen forskjell er at bare en av tre norske studenter er yngre enn 22 år, mens det er mer enn to av tre i en rekke andre land. I Frankrike er for eksempel 82 prosent av studentene yngre enn 22 år.

Norske studenter er også i større grad uavhengige av foreldrene sammenlignet med studenter fra spesielt sør-europeiske land. Der er det ikke så vanlig at studentene flytter hjemmefra som det er her.

LES OGSÅ: Studere i utlandet?

 

 VIKTIGE FUNN FRA UNDERSØKELSEN:

Tidsbruk: Heltidsstudenter bruker i gjennomsnitt 34 timer per uke på studiene, og 8 timer på arbeid, mens deltidsstudenter bruker 18 timer per uke på studier og 26,5 timer per uke på arbeid.

Inntekter og utgifter: Støtte fra Lånekassen og inntekt fra eget arbeid er studentenes to viktigste kilder til livsopphold, samlet sett utgjør de 80 prosent av studentenes inntekter. Boutgifter og utgifter til dagligvarer er de to største utgiftspostene for studentene, samlet utgjør de ca. tre firedeler av levekostnadene.


Boforhold: Få norske studenter bor sammen med foreldrene sine, nesten halvparten bor sammen med ektefelle/samboer. Bare 15-20 prosent av studentene bor i studentbolig, og dette er fremfor alt studenter ved de tradisjonelle universitetene i de store byene.

Utenlandsopphold: 14 prosent av studentene har hatt et studieopphold i utlandet, og 20 prosent oppgir at de har planer om utenlandsopphold.

De som ikke har hatt utenlandsopphold, oppgir i hovedsak relasjonelle og økonomiske årsaker til at de ikke ønsket dette. Over halvparten oppgir at de ikke ønsker å reise fra familie og venner. Mange gir uttrykk for at et utenlandsopphold vil være en økonomisk belastning, blant annet fordi de mister muligheten til å tjene penger.

Kilde: NIFU