STUDIEINTERVJU: Master i diakoni

Navn: Marianne Drivdal
Alder: 26
Studium: Master i diakoni
Studiested: Oslo

Skole: Det teologiske menighetsfakultet (les om skolen)


Hvorfor valgte du å studere diakoni?

- Jeg valgte dette studiet fordi jeg ønsker å arbeide med mennesker. Jeg ønsker meg ikke en ni-til-fire-jobb hvor jeg bare sitter inne på et kontor. Jeg vil være ute blant folk. Jeg valgte diakoni fordi det virker spennende å komme nært inn på mennesker i spørsmål om tro og liv. Jeg synes også det å få arbeide i og for kirken er en spennende mulighet samtidig som studiet åpner opp for å arbeide i organisasjoner eller lignende. 

Fortell litt om studiet og undervisningen

- Vi har sjelesorg, bibelfag og samfunnsfag, samt praksis. Vi har også arbeid med troshistoriegrupper. Jeg føler utdanningen har en god balanse mellom teori, praksis og personlig utvikling. 

Hva er det beste med å studere diakoni?

- En av de gode tingene med å studere diakoni er at det er engasjerte lærere som formidler hvor viktig nettopp denne utdannelsen er.  Det er spennende undervisning  og godt sosialt miljø. 


Hva er mest utfordrende med å studere diakoni?

- Man blir utfordret til å jobbe med seg selv på det personlige plan gjennom troshistoriegrupper. Dette er utfordrende, men samtidig veldig nyttig og lærerikt.

Fortell litt om skolen og studentmiljøet

-  MF er et fantastisk sted å være student. Både på det faglige og det sosiale plan.

Hva er drømmejobben?

-  Jeg har lyst til å jobbe innenfor misjon og bistand helst vil jeg bo og arbeide noen år i Afrika.