STUDIEINTERVJU: Teologi

 

Navn: Karen Lereim
Alder: 26
Studium: Teologi
Studiested: Oslo

Skole: Det teologiske menighetsfakultet (les om skolen)

Hvorfor valgte du å studere teologi?

(Om)veien har blitt litt til mens jeg har gått. Jeg startet som sykepleier og jobbet med kreftsyke. Åndelige og eksistensielle utfordringer fanget interessen min spesielt, derfor bygget jeg på sykepleien med ett årsstudium i diakoni. For å få muligheten til å arbeide som diakon i kirken (det gjelder å helgardere, som kjent er det mange rygger som ryker i sykepleierbransjen) søkte jeg KRL årsstudium ved MF. I løpet av dette året begynte jeg å leke med tanken på en fremtid som prest – og nå er jeg halvveis. Det har vært en lang prosess og jeg har bestemt meg og ombestemt et ukjent antall ganger, men da jeg hadde min første praksisperiode i Harstad forrige semester ble valget endelig. Jeg har lyst til å gjøre tilrettelegge for gode møter mellom Gud og mennesker, jeg liker å møte folk i ulike faser av livet, er glad i det faste og kjente i liturgi og ritualer, liker å være kreativ, å undervise og veilede og å snakke om de store spørsmålene. Presteskoene kjennes store og litt fremmede og det er litt vemodig å skulle slutte som sykepleier, men jeg gleder meg til å være prest! Noen vet ikke hva de vil bli, andre vil bli alt. Kall det gjerne et luksusproblem. 
Fortell litt om studiet og undervisningen

Allsidig, er et godt ord, både når det gjelder emner og undervisningsform. Gjennom studiet lærer vi hebraisk og gresk, bibelfag, historiefag, lov og rett, etikk, andre religioner, praktisk teologi, sjelesorg og mye mer. Undervisningen foregår hovedsakelig som forelesninger eller seminarer i auditorier eller klasserom, ofte på tvers av ulike studieretninger. Vi har også noen mer alternative undervisningsformer som lek i gymsalen, rollespill, retreat, ekskursjoner, messesang og andre praktiske øvelser. Underveis i studiet har vi praksisperioder (en velsignelse for de av oss som er noe mer praktisk enn teoretisk anlagt) i menighet og institusjon. Mot slutten av studiet brukes et semester til å skrive en avhandling med selvvalgt tema. Vekslingen mellom teori og praksis skaper en god helhet i studiet.

LES OGSÅ: Yrkesintervju - Diakon - Kristin Sukke Gautestad

 

Hva er det beste med å studere teologi?

Teologi er et studie som bidrar til verdifull utvikling; faglig, personlig og åndelig. Det er et privilegium å få bruke seks år av livet på å gjøre et dypdykk i det som er selve fundamentet i livet, få lov til å spørre og grave, være kritisk, prøve og feile, og bli kjent med studenter og lærere som tenker annerledes enn en selv.


 

Hva er mest utfordrende med å studere teologi?


Jeg er ikke spesielt språksterk og pensumlister med kun engelsk litteratur setter motivasjonen på prøve. Jeg river meg i håret når overheaden viser en gresk tekst med tysk kommentar i en engelsk forelesning i et semester hvor jeg jobber med hebraisk... Jeg er glad i matte, fysikk, biologi og den slags, men på MF er det ikke mye som måles og veies og det finnes svært få fasitsvar. Dessuten er jeg nok kanskje mer en praktiker enn en teoretiker. Det skal nok komme godt med i presteyrket, men i studiet kan det være litt strevsomt.

LES OGSÅ: Etnolog / Kulturhistoriker | Yrkesguiden | Yrke Etnolog / Kulturhistoriker

 

Fortell litt om skolen og studentmiljøet

Jeg er generelt begeistret for mangfold og det har vi virkelig på MF! I alder, livssituasjon, utdannelse, konfesjon og interesser. Det er dessuten kort vei mellom lærere og studenter og lav terskel for å ta kontakt for små og store ting. Lærerne er ikke bare proppfulle av kunnskap, de er genuint interessert i studentene, og slår gjerne av en prat i gangen eller i kantina. Studieadministrasjonen gjør en uvurderlig innsats i forhold til å legge tilrette både for individuelle studieløp og for å imøtekomme de behov vi måtte ha for tilrettelegging underveis, for eksempel ved eksamen. Vi har også to studentprester som står til studentenes disposisjon, et radarpar uten like! De har hovedansvaret for det åndelige livet på MF. De tilbyr sjelesorg og åndelig veiledning, er ansvarlig for de daglige andaktene i kapellet, tidebønn, retreat og mye mer.

LES OGSÅ: Kateket | Yrkesguiden | Yrke Kateket


 

Hva er drømmejobben?

Jeg tror jeg kan trives med mye, men jeg har veldig lyst til å starte som menighetsprest. På sikt ser jeg for meg en jobb hvor jeg får mulighet til å kombinere helse, diakoni og teologi. Jeg har nok en forkjærlighet for ungdom, sjelesorg og diakoni, så en ungdomssykepleierdiakonprestestilling et sted kunne passe fint.

 

Har du noen tips til de som ønsker å studere teologi?

Årsstudium i KRL er aldri forgjeves, start med det. Sørg for å ha noen å snakke med underveis; studenter som har kommet stykke lenger i studiet, lærere, studentprestene eller en annen du har tillit til. Tenk høyt, still spørsmål, snakk sant om troen og livet.

LES OGSÅ: Studere i Italia? Katja Evjen (21) studerer historie i Bologna