(StudentTorget.no):

I 2009 satte Bologna-landene (se faktaboks) som mål at minst 20 prosent av alle studenter som fullfører høyere utdanning i Europa innen 2020 skal ha hatt et praksis- eller studieopphold i utlandet. Nå viser en fersk rapport fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), at Norge allerede har nådd dette målet, melder INSIDE. 

 

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering

 

Ønsker mer satsing

21 prosent av norske studenter tok utdanning i utlandet i 2012/2013. Til tross for dette mener ANSA-president Madeleine Mowinckel, at det bør satses mer på å få flere nordmenn til å reise utenlands for å studere.

- De siste tallene fra Lånekassen er for skoleåret 2013/2014 og viser en 0,2 prosent vekst på antallet studenter i utlandet, altså både studentene på utveksling og de som tar hele graden sin i utlandet. Gitt at den totale studentmassen, det vil si antallet norske studenter, også øker, er jeg ikke så imponert over en så liten vekst blant de som drar til utlandet, sier Mowinckel til INSIDE. 

Hun trekker frem at tyskerne nettopp gikk ut med en langt mer ambisiøs målsetting om at så mye som halvparten av deres studenter skal ha et utenlandsopphold i løpet av studietiden. 


Bologna-prosessen

Bologna-prosessen er et europeisk samarbeid for å blant annet skape større bevegelse av studenter og lærere mellom de ulike landenes utdanningsinstitusjoner, ved å lage sammenlignbare grader og sikre kvaliteten og nivået for disse. Målet er ett felles europeisk område for utdanning.

- En mer bevisst satsing på rådgivning i skolen og på universitetene ville bidratt til å få flere til å utveksle til utlandet. Og ikke minst må de økonomiske og praktiske forholdene legges til rette, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør ved BI, Yngve Kveine, er enig i at utvekslingsopphold gir studentene nyttig erfaring. Han trekker frem at BI samarbeider med nærmere 170 skoler i mer enn 40 land.

- Internasjonal erfaring gjennom utveksling gir muligheten til å lære forretningskultur og forretningspraksis i andre land. I tillegg får man verdifull kompetanse som er høyt etterspurt i norsk næringsliv, sier Kveine til INSIDE. 

 

LES OGSÅ: Utvider sykestipendordningen for studenter med deltidsjobb


 

Svekket krone har skapt problemer

StudentTorget har tidligere kunnet fortelle at den svekkede kronen som følge av oljeprisfallet, har gitt norske utenlandsstudenter mindre å rutte med

En av de viktigste kampsakene til ANSA har vært valutajustering av studiestøtten. Det var derfor gledelige nyheter, da regjeringen valgte å innfri dette ønsket i statsbudsjettet for 2015. 

- Dette har vært en viktig sak for studenter i land med høye skolepenger, som USA, Storbritannia og Australia. Nå slipper de å bekymre seg over om kronen faller og om de har nok til både skole og mat. Vi er svært fornøyd med at Høyre og Frp har tatt tak i dette, sa Mowinckel i en pressemelding.


I dag justeres bare stipendet, men forslaget til regjeringen er å justere både stipend og lån fra og med skoleåret 2015/2016. I tillegg vil staten ta på seg risikoen for valutasvingninger i tidsrommet mellom tildeling og utbetaling av studielånet, og utbetalingen skal justeres både ved svekket og styrket kronekurs.

 
 
Klikk her for å se studentrabatter i Norge