(StudentTorget.no):

– De siste årene har antallet norske studenter i utlandet økt hvert eneste år, forteller Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.
 
Nesten 17 500 norske studenter tok hele utdanningen sin i utlandet forrige undervisningsår, en økning på drøyt 570 studenter.
 
Antallet studenter som velger å ta deler av utdanningen utenfor Norge, har imidlertid gått noe ned de siste to årene. 7 520 delstudenter i 2014–2015 er 220 færre enn året før.
 
Andelen norske studenter med støtte fra Lånekassen som velger å studere i utlandet, holder seg stabil på 15 prosent.
 
– Hele 5 800 studenter valgte i fjor å ta hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia. USA følger på andreplass, men også Danmark, Australia og Polen er populære studieland, sier Andreassen.
 
Økonomi, business, administrasjon og ledelse er det mest attraktive fagområdet for norske gradsstudenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.
 
– Når det gjelder utdanningsnivå, studerer flertallet av gradsstudentene på bachelornivå. Mens 9 770 tok en bachelor, var det 7 180 gradsstudenter på masternivå, opplyser Andreassen. 
 

Klikk her for å se alle skoler og studier i utlandet