(StudentTorget.no):

Før helga offentliggjorde interesseorganisasjonen Econa (tidligere Siviløkonomene) den årlige lønnsstatistikken for siviløkonomer i Norge.

Den viser at yrkesgruppen har hatt en høyere lønnsvekst mellom 2010 og 2011 enn tidligere år. Veksten er på sju prosent.


Statistikken viser også at det å studere i utlandet virkelig kan lønne seg lønnsmessig for denne yrkesgruppen. Nyutdannede som har studert utenfor landets grenser kan vente seg 20.000 kroner mer i lønn enn kolleger som har tatt hele fraden i Norge.

- Prestisjefulle utdanningsinstitusjoner i utlandet gir svært god uttelling når man kommer hjem, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa til DN.no.

I alderen 25-29 år er gjennomsnittlig grunnlønn - både i privat og offentlig sektor, 466.140 kroner. De under 25 år tjener gjennomsnittlig 418.744 kroner.

Kullet som gikk ut i 2010 hadde i år en brutto grunnlønn på 430.054, noe som er en økning på 16 prosent fra året før.

Årsaken til at Siviløkonomene kan juble lønnsmessig, har blant annet med at det er en arbeidskraft som det er stort behov for. Statistikken viser at 56 prosent av de uteksaminerte studentene gikk rett ut i jobb i 2010.


- Siviløkonomer og andre med høyere økonomisk utdanning har vært lønnsvinnerne i lang tid. Årsaken er nok et godt marked for denne gruppen kombinert med at 70 prosent av våre medlemmer sitter i ledende posisjoner, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Econ Utenlandsstudier gir 20.000 ekstra
Siviløkonomer som har tatt hele eller deler av graden i utlandet er lønnsvinnerne.