(StudentTorget.no):

Stadig flere nordmenn velger å ta medisinutdannelsen sin i utlandet. Polen er det landet som tar i mot flest kommende leger fra Norge, over 1200 nordmenn studerte medisin i landet i 2011 ifølge tall fra Lånekassen. 

I fjor kom helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen fram til at medisinstudentenes turnusordning skulle forandres, og nå har Helsedirektoratet kommet med et forslag til en ny praksisordning. Rapporten sier blant annet at isteden for at studentene skal trekke om plassene, slik det har blitt gjort tidligere, skal studentene skal inn i såkalte «begynnerstillinger» i helsevesenet. 

Helsedirektoratet foreslår at studenter som tar utdannelsen sin i Norge skal få førsterett på disse stillingene, mens norske medisinstudenter i utlandet må ta restplassene, skriver Universitas.

 

Må skaffe praksis i utlandet  

 
Argumentasjonen for at de som studerer i Norge skal få førsterett, er at Lånekassen er finanisert av staten. I tillegg at de viser til kravet om turnustjeneste for å kunne få autorisasjon etter at man har avsluttet medisinstudiet i Norge. I rapporten skriver Helsedirektoratet derimot at «en slik forskjellsbehandling vil eventuelt komme i strid med fri flyt av arbeidskraft innen EØS-området.» 

En annen del av forslaget som vekker harme, er at studenter fra til sammen 13 EØS-land, som tidligere har hatt krav på turnusplass i Norge, selv må skaffe seg denne praksisen i landet de studerer i. Disse medisinstudentene har tidligere ikke fått norsk autorisasjon uten å ha hatt turnustjenesten sin i Norge. 


 

- Dette er diskriminering

Studentorganisasjonen for studenter i utlandet, ANSA er nå på banen. De oppfordrer nå studentene til å kjempe mot dette forslaget. 

- Det skal ikke være slik at de som har studert i utlandet må stille lenger bak i køen enn de som har studert i Norge. Dette er diskriminering, og slik skal vi ikke ha det, sier Kristiane Roe Hammer, president i ANSA.

Videre argumenterer hun for at det er behov,  men ikke plass til alle legestudentene her til lands. 

- Det er ikke nok plasser på medisinstudiet i Norge, så halvparten av norske leger må ta utdannelsen i utlandet. Vi er helt avhengig av dem, sier Hammer og viser til at Norge gjennom Lånekassen har investert i disse medisinstudentene.