(StudentTorget.no):

I fjor gikk helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm- Erichsen inn for å  forandre medisinstudentenes turnusordning. Isteden for at studentene skal trekke om plassene, skal de nå inn i såkalte «begynnerstillinger» i helsevesenet. 

Det ble også foreslått at studenter som har tatt utdanningen sin i Norge skulle få førsterett på disse plassene, mens norske medisinstudenter i utlandet skulle få restplassene.

 

LES OGSÅ: Vil ha norske medisinstudenter i utlandet bakerst i køen

 

Et av kravene til å søke på «begynnerstillingene» er at man har autorisasjon, noe mange studenter som studerer utenfor Norge ikke får, og norske myndigheter var tidlig ute med å fastslå at de ikke ønsker å gi studentene autorisasjonen de behøver.  

 

Flest norske medisinstudenter i Polen

Forslaget vakte harme hos studentene. I 2011 studerte over 2100 medisin utenfor Norge. Det er Polen som tar imot flest kommende leger fra Norge. 

Nå har organisasjonen for norske studenter i utlandet, ANSA, fått en gledelig beskjed fra Helse- og omsorgsdepartementet om at de norske medisinstudentene som studerer i land hvor de ikke oppnår autorisasjon etter endt studium vil få mulighet til å søke på turnusplasser i den nye turnustjenesten med midlertidig lisens på lik linje med studentene i Norge.


 

- Viktig avklaring

President i ANSA, Kristiane Roe Hammer er meget fornøyd med denne beskjeden. 

-Dette er en viktig avklaring for utenlandsstudentene, og betyr at de som allerede har påbegynt en medisinutdanning også vil bli inkludert i den nye turnusordningen. Dette er et forslag som ANSA har fremmet i møter med Helse- og omsorgsdepartementet og vi er svært glade for at vi har fått gjennomslag og blitt hørt, sier president i ANSA, Kristiane Roe Hammer.

Det er rundt 1500 norske studenter i de 13 europeiske landene der man etter endte studium ikke får autorisasjon. Det største landet er Polen. Siden norske myndigheter ikke ønsker å gi autorisasjon til disse studentene har ANSA jobbet for å få på plass gode overgangsordninger for medisinstudentene som studerer utenfor Norge. 

-Denne ordningen vil sikre at studenter med utdanning fra land som Polen, Storbritannia og Danmark, vil få mulighet til å søke turnusstillinger på lik linje med andre medisinstudenter. Men det som er viktig nå, er å sikre at det i søknadsprosessen til turnusstillingene ikke skal være diskriminering mellom de studentene som har autorisasjon og de som har midlertidig lisens. Hvordan dette kan gjøres er fremdeles usikkert, understreker Hammer.

 

LES OGSÅ: Marwa studerer medisin i Polen