Denne uken har Noroff arrangert Internasjonal uke i flere av de norske studentbyene, hvor studentene får mulighet til å møte representanter fra universiteter i utlandet.

Der har de fått et verdifullt innblikk i hvordan bransjen fungerer utenfor Norges landegrenser.

I tillegg, vil studentene få faglig påfyll og informasjon om studiemuligheter etter endte studier ved Noroff, forteller markedskoordinator Eline Lundervold.

 

 

Internasjonale dimensjoner

På arrangementet, fikk studentene møte representanter fra samarbeidsuniversitetene Deakin University i Australia, Teesside University i England, University of Glamorgan i Wales og AFDA i Sør-Afrika.

I foredragene, forteller de blant annet om hvordan de jobber ved universitetene og hvordan de ser på fremtiden innenfor sine fagområder. På den måten, får studentene en forståelse av den internasjonale dimensjonen av yrkene de studerer.

På mandag, ble arrangementet avviklet ved Norsk Filminstitutt i Oslo.

Rektor Christian Skyum, ved Noroff i Oslo, forteller at det ble en veldig inspirerende seanse for de nærmere 200 fremmøtte studentene.

Den umiddelbare responsen fra studentene, faglærerstaben og foreleserne jeg snakket med etterpå, var at de alle synes at det var et veldig godt opplegg, forteller Skyum.

I tillegg til foredrag og informasjon om studiemulighetene, fikk studentene fra lyd- og musikkproduksjon delta på en workshop hvor de fikk en mer dyptgående forståelse av hvordan de jobber på Teesside University i England.

De hadde med seg faglærere fra studieprogrammet som fortalte hvordan de jobbet med bransjen i England. En viktig del av dette var også å demonstrere hvordan man samarbeider på kryss av bransjene.

Skyum tror denne krysskoblingen mellom fagområdene blir mer og mer viktig.

– Man må kunne multitaske, man kan ikke bare være spesialist hvis man skal lykkes i en global verden. Man ser samtidig at de som skal ansette folk gjerne også ønsker at man skal ha et internasjonalt tilsnitt, for eksempel i forhold til språk.

Disse workshopene er noe de ønsker å ha enda mer fokus på i neste års arrangement.

Skyum forklarer at de vil satse på et todelt løp, hvor de arrangerer workshops tidlig på dagen, og en felles løsning senere på dagen, hvor studentene tar del i denne samarbeidstanken.

 

 

God respons fra studentene

Etter arrangementet i Oslo, viste det seg at så mange som 80 % av studentene ved Noroff i Oslo vurderer å ta en bachelor ved et av samarbeidsuniversitetene.

Representantene vil også komme tilbake og intervjue de studentene som ønsker å studere ved de forskjellige skolene. Dermed blir det enda en fase, hvor de får mer individuell oppfølging før de tar det endelige studievalget.

England viser seg å være det mest populære studielandet, og rektoren mener at mye av grunnen er at det er nærmest Norge.

Samtidig, har hvert enkelt universitet sine individuelle kompetanseområder.

– For eksempel, er det film som er mest i fokus ved AFDA i Sør-Afrika. Studenter derfra vant jo faktisk Oscar for beste utenlandske film!

I Storbritannia, har Teesside University et godt tilbud innen 3D design og designstudier, og Glamorgan går for å være et godt alternativ for musikk- og lydproduksjon.

I Australia, tilbys de fleste studieretninger, siden det er et veldig stort universitet med over 30.000 studenter.

Australia er jo for mange et veldig eksotisk studiested, så mange benytter seg av muligheten til å ta en walkabout der nede, i tillegg til studiene, forteller Skyum.

De utenlandske foreleserne har gitt uttrykk for at de er veldig fornøyde med de norske studentene:

– Både fordi de er sterke språkmessig, og de er veldig på ballen i forhold til studiene. Det er ikke bare kos og moro, de reiser ut for å lære seg et håndverk.

Studentene er absolutt forberedt når de kommer til utlandet, avslutter Skyum.