(StudentTorget.no):

Stadig flere norske studenter tar hele eller deler av studiene i utlandet. 21 prosent av norske studenter er nå internasjonalt mobile i løpet av studietiden, i følge ferske tall fra SIUs årlige Mobilitetsrapport.
 
I skoleåret 2012–13 kommer omlag 6 500 norske skoleelever til å være internasjonalt mobile. Dette er en økning på drøyt åtte prosent fra året før.
 
 

Bologna-målet er nådd 

 
I 2011–12 var det 15 300 norske studenter som tok en hel grad i utlandet. Dette er en økning på åtte prosent fra året før. Over halvparten drar til en av de tre mest populære destinasjonene, som er Storbritannia, Danmark og Polen.
 
Samtidig var det drøyt 8 100 norske studenter som tok deler av graden sin i utlandet i 2011-12, noe som er en økning på seks prosent fra året før. 31 prosent av disse velger et europeisk land, og både Nord-Amerika og Afrika har cirka 20 prosent av de norske utenlandsstudentene.

LES OGSÅ: Her er verdens beste studiebyer!

– Europa er en sentral samarbeidsarena for norske institusjoner og fagmiljø når det gjelder forskning. Det bør derfor arbeides for at studenter og læresteder i større grad bruker de mulighetene som finnes også for studentutveksling til Europa, sier SIU-direktør Alf Rasmussen i en pressemelding.
 
Rasmussen forteller at Norge allerede har oppfylt Bologna-målet for 2020, som hadde som målsetning at minst 20 prosent av norske studenter skal ha et utenlandsopphold. 
 
I skoleåret 2011–12 var det over 9 000 personer med utenlandsk statsborgerskap som studerte i Norge, noe som tilsvarer en økning på hele 15 prosent. De fleste av disse kommer fra Russland, etterfulgt av Sverige og Tyskland. Andelen studenter utgjør nå 7,7 prosent av den totale studentmassen i Norge.
 
– Dette er positivt med tanke på «internasjonalisering hjemme», som er spesielt viktig for de nesten 80 prosent norske studenter som ikke har noe utenlandsopphold i løpet av studietiden, sier Rasmussen.