(StudentTorget.no):

Seks norske utenlandsstudenter er satt sammen til et studentråd i forbindelse med NHH-symposiet, som er Handelshøyskolen i Bergens årlige næringslivskonferanse. De skal  bidra i debatten om hvordan norsk næringsliv skal tiltrekke seg talentene. 
 
De har alle en følelse av at utenlandsstudiene ikke blir anerkjent hjemme i Norge.
 
– Jeg er opptatt av å utvikle meg selv akademisk, profesjonelt og personlig. Jeg er ikke villig til å gi slipp på det for å stå med luen i hånden i Norge og unnskylde at jeg har en Ivy League-utdannelse, sier psykologistudenten Line Brotnow til DN.
 
 

Vedder en doktorgrad

 
Line Brotnow holder på å fullføre en mastergrad i nevropsykologi ved Yale University i USA. Hun har bodd i utlandet siden 2007 og ser ikke for seg at hun kommer tilbake. Hun forteller til DN at de er flere i studentrådet som mener andre antar at de studerer i utlandet fordi de ikke kom inn på studiet i Norge. Dette mener hun er feil.
 
I forbindelse med næringslivskonferansen skriver gruppen følgende i et debattinnlegg:
 
«Det som ble tilbudt oss da vi la våre fremtidsplaner var og er fremdeles ikke godt nok». 
 
De beskriver seg som: «en gruppe norske studenter med permanent adresse i utlandet som innehar verdifull kompetanse for ulike sektorer av norsk næringsliv, både i form av formell kunnskap og evne til å fungere innenfor nye kulturelle kontekster».
 
– Hvorfor i alle dager skal jeg, med min bakgrunn, gidde å skrape på døra i Norge når jeg kan jobbe med folk andre steder som forstår hva jeg kan? Sier Brotnow. 
 
Hun opplever å få større forståelse for sin kompetanse i utlandet, og føler seg mistenkeliggjort her hjemme fordi hun ikke har det seksårige løpet som psykologistudentene må ta i Norge. 
 
Siden den norske arbeidsstokken blir stadig eldre, og at det utdannes for få psykologer, mener hun det norske helsevesenet er i en skikkelig krise. 
 
- Det er ikke noe spørsmål om min arbeidskraft er nødvendig. Jeg har ikke behov for Norge på samme måte som Norge har behov for meg. 
 
Sosiologiprofessor Ivar Frønes ved Universitetet i Oslo har lest debattinnlegget til utenlandsstudentene, og mener de bommer på noen av punktene, og gjentar mange gamle argumenter.
 
– Det er lett å sitte i utlandet og føle at man er en del av en elite og at likhetstankegangen i Norge trekker dem ned. Men jeg er villig til å vedde en doktorgrad på at de kommer hjem igjen – slik de fleste nordmenn i utlandet gjør, sier han til DN. 
 

LES OGSÅ: Stadig flere norske studenter i utlandet