(StudentTorget.no):

Internasjonaliseringskonferansen 2013 ble holdet ved Universitetet i Bergen den 6. og 7. mars.
 
Målet med konferansen er å skape en arena der alle som arbeider med internasjonalisering i universitets- og høyskolesektoren kan møtes for å belyse og diskutere hvordan internasjonalisering bidrar til økt kvalitet i norsk utdanning.
 
Under åpningen fortalte Kronprinsen om sine egne erfaringer fra tiden som statsvitenskap-student ved University of California, Berkeley.
 
– Jeg valgte Berkeley fordi det er langt unna Norge, og fordi det er et godt engelskspråklig universitet. Her finnes et spennende, multikulturelt miljø som vil gi meg bra impulser, tenkte jeg, sa Kronprinsen.
 
 

Viktige impulser fra utlandet

 
Da han i 1998 satt og fylte ut søknader til skoler i utlandet ble Kronprinsen overrasket over mengden og kompleksiteten i arbeidsoppgavene det medførte. Han mener studenter bør være forberedt på at det kan kreves en del jobbing, og at det ofte ikke bare er å sende en søknad.
 
Selv fikk han mye ut av studiene. Ved siden av de formelle studiene, trakk han også frem studentlivet, foredrag, debattene og alle de personlige møtene, skriver Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) på sine nettsider.
 
Kronprinsen fortalte også om studentmiljøene på «International House», hvor det var nasjonale bord som kunne bli som mikrokosmos over hvordan verden er. Dette kunne tidvis by på konflikter, hvorpå Kronprinsen tok en mer diplomatisk rolle.
 
– Jeg er ikke så veldig glad i konflikter, så jeg prøvde jo å moderere litt. Litt sånn typisk norsk, sa Kronprinsen med påfølgende latter fra de 400 fremmøtte på konferansen i Bergen.
 
Kronprinsen understrekte hvordan det ble lagt vekt på å være en smeltedigel, hvor ulike personer og kulturer smeltet sammen. For at vi skal få mye ut av studietilværelsen ute i verden, mener han det er viktig å ikke bare være sammen med andre nordmenn, men også å få nye impulser fra andre kulturer. 
 
– Man vektla gjensidig respekt, at forskjeller må dyrkes, fordi de er en ressurs. Om dere vil få mest mulig ut av studietiden, er det viktig å ikke bare være sammen med andre nordmenn, anbefalte Kronprinsen.
 
- Når vi reiser ut tror jeg får justert bildet av hva som er en normal måte å se verden på. Det perspektivet av å se verden i et bredt felt – det tror jeg er sunt for oss.
 
Han trakk også frem at det er positivt at det også kommer studenter fra andre land og studerer i Norge, både fordi det blir et spennende miljø, men også fordi de drar tilbake til sine hjemland og snakker pent om alle de positive erfaringene de har fått her. 
 

LES OGSÅ: Rekordmange norske studenter i utlandet