(StudentTorget.no):

Association of Norwegian students abroad (ANSA) har lenge jobbet for at Storbritannia skal gjøre som de andre EU-landene, hvor studenter fra EU og EØS-landene behandles likt.
 
ANSA-leder Henriette N. Thommessen mener denne praksisen er usolidarisk.
 
- Dette er et unntak som landet fikk på plass i EØS-forhandlingene. Men norske myndigheter gjør altfor lite for å prøve å endre det. Så vidt jeg vet har de ikke tatt opp spørsmålet siden 2007. Dermed øker norske studenters gjeld, og de blir i større grad avhengig av hjelp hjemmefra for å kunne studere i Storbritannia, sier Thommessen til Aftenposten.
 
I løpet av forrige skoleår var det hele 4100 norske heltidsstudenter i Storbritannia, hvilket gjør Storbritannia til det mest populære studielandet for norske studenter i utlandet. Tidligere fikk norske studenter også forskjellsbehandling i Irland, men de har delvis gått tilbake på denne ordningen de siste årene.
 
Aftenposten har snakket med den norske studenten Kine Langmo (22), som betaler hele 105.000 kroner for sin mastergrad i politisk kommunikasjon ved University of London Goldsmiths. Dersom hun hadde blitt behandlet som andre EU-studenter, ville prisen vært 50 000 kroner. 
 
Sammen med utgifter til livsopphold, bolig og studieavgifter er det ikke uvanlig at et studieår i Storbritannia koster rundt 250 000 kroner.
 
I følge Seniorrådgiver Gard Realf Sandaker-Nielsen i Kunnskapsdepartementet ble saken tatt opp med britiske myndigheter i 2007. Britene avslo da en endring i reglene og mente det ville gjøre at andre grupper ville bli forskjellsbehandlet.
 
Sandaker-Nielsen skriver i en e-post til Aftenposten at det er urealistisk å få britiske myndigheter til å sette ned skolepengene for norske studenter med nåværende EØS-avtale.
 

LES OGSÅ: 73 prosent av norske studenter vil på utveksling