(StudentTorget.no):

Antallet norske studenter som tar hele eller deler av utdanningen i utlandet fortsetter å øke. Hele 21 prosent av norske studenter er nå internasjonalt mobile i løpet av studietiden, viser tall fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
 
StudentTorget har fått innsyn i Lånekassens foreløpige statistikk som viser hvilke land og utdanningsinstitusjoner som er mest populære blant norske studenter i utlandet for skoleåret 2012/2013.
 
Det er få forskjeller fra de siste årenes statistikk, men det er ett land som viser seg å tiltrekke stadig flere norske studenter. Fra skoleåret 2006/07 har antallet norske studenter i USA nesten doblet seg til 1636 studenter i år. 
 
Som StudentTorget tidligere har omtalt, har Statsråd Kristin Halvorsen lovet å gjeninnføre førsteårsstøtte til fireårige bachelorgrader i USA, noe Studentorganisasjonen ANSA har jobbet i 27 år, helt siden ordningen ble fjernet på åttitallet.
 
ANSA-president Henriette S. Thommessen tror dette vil føre til at antallet norske studenter i USA vil øke ytterligere de neste årene.

Yes We Candy

Henriette S. Thommessen og ANSA har satt i gang kampanjen «Yes We Candy», for å sikre gjeninnføringen av førsteårsstøtten for bachelorgrader i USA

FOTO: ANSA

 
- Tallet på norske studenter til USA er allerede på vei opp, og vi tror det vil fortsette å øke i årene fremover. Det beste med gjeninnføring av førsteårsstøtte til bachelorgrader i USA, vil være at vi får en større geografisk spredning av norske studenter, som vil ta med seg ulik faglig bakgrunn og erfaringer hjem. Når man får førsteårsstøtte kan man søke seg til et hvilket som helst universitet, i motsetning til i dag, hvor vi har en viss opphopning av norske studenter ved et mindretall læresteder, sier Thommessen.
 
 

De mest populære utdanningsinstitusjonene

Copenhagen Business School (CBC), som tidligere het Handelshøjskolen i København, er den utdanningsinstitusjonen som har desidert flest nordmenn på listene. 727 nordmenn studerer ved skolen, noe som er tilnærmet dobbelt så mange som hos de neste på listen; Comenius University, Martin i Slovakia (365) og Jagiellonian Universityin Krakow, Polen (363). 
 
CBS har i flere år ligget på topp i statistikken, og har fra skoleåret 2008/09 tilnærmet doblet antallet norske studenter fra 383 til 727.    
 
Henriette S. Thommessen mener det er flere grunner til at skolen utmerker seg som en favoritt blant norske utenlandsstudenter. 
 
- Danmark har alltid vært et populært studieland for nordmenn. CBS har flere akkrediteringer enn både NHH og BI. I tillegg har skolen strøkne lokaler, en attraktiv plassering i København, og er dessuten gratis. Det er særlig på linjen som tilsvarer siviløkonomstudiet vi har mange norske studenter, sier ANSA-presidenten.
 

Her er de 20 mest populære lærestedene blant norske utenlandsstudenter:

Utdanningsinstitusjon Land Antall norske studenter
1.Copenhagen Business School Danmark 727
2. Comenius University, Martin Slovakia 365
3. Jagiellonian University in Krakow Polen 363
4. Kingston University Storbritannia/England 338
5. Aarhus Universitet, Århus Danmark 330
6. Pomeranian Medical University in Szczecin Polen 322
7. Københavns Universitet Danmark 319
8. Semmelweis University of Medicine, Budapest Ungarn 263
9. Pecs University
Ungarn 237
10. Griffith University Storbritannia/Skottland 228
11. Heriot-Watt University, Edinburgh Storbritannia/Skottland 218
12. Poznan University of Medical Sciences Polakk 215
13. University of Essex
Storbritannia/England 204
14. Syddansk Universitet Danmark 201
15. University of Edinburgh  Storbritannia/Skottland 193
16. Middlesex University Storbritannia/England 189
17. Medical University of Bialystok  Polen 178
18. Charles University, Praha Tsjekkia 169
19. Professionshøjskolen Metropol Danmark 166
20. Medical University of Lublin Polen 165

* Tallene er basert på Lånekassens foreløpige statistikk over norske helgradsstudenter i utlandet, og kan avvike noe fra de endelige tallene som vil bli offentliggjort i juni.

LES OGSÅ: Disse amerikanske skolene gir høyest lønn

 

Storbritannia fortsatt på topp

Studerte i Storbritannia

Magnus Walling Hansen tilbragte til sammen fire år i Storbritannia, hvor han tok en bachelorgrad i Maritime Business og en master i International Trade Law.

FOTO: J. Lauritzen

Listen over de ti mest populære studielandene har kun noen få endringer i rekkefølgen fra i fjor. Tsjekkia har overtatt tiendeplassen fra Frankrike fra 2012, men ellers er de ti landene de samme.
 
Ikke overraskende ligger Storbritannia fortsatt på topp, med 4654 norske studenter. Det er 67 prosent flere enn i Danmark, som er nummer to på listen med 2786 norske studenter. 
 
Magnus Walling Hansen (27) jobber i dag som commercial trainee i shipping-selskapet J. Lauritzen i København. Han er en dem som valgte Storbritannia som studieland, og tok med seg en bachelorgrad fra Southampton Solent University i England og en mastergrad fra Robert Gordon University i Skottland.
 
Han mener språket er en av hovedårsakene til at mange nordmenn vil studere i Storbritannia.
 
- Engelsk er og blir det språket som brukes i business utenfor de skandinaviske landegrensene. Det er alltid en god fordel å kunne formulere seg utover skoleengelsken eller filmsitater, sier Walling Hansen. 
 
Han tror også utvalget av studieretninger i Norge kan være en av grunnene til at mange foretrekker å studere i Storbritannia, i tillegg til at karaktergrunnlaget oppleves som mer nyansert.  
 
- Man får ikke karakterer som er tungt vektlagt på én enkelt eksamen, slik som det ofte kan være i Norge. Her settes karakterer ut fra flere oppgaver og innleveringer i løpet av semesteret, sier han.
 
ANSA-president Henriette S. Thommessen tror også språket og bredden i utdanningsmuligheter er med på å tiltrekke seg mange nordmenn.
 
- Norske studenter søker seg mer og mer til læresteder med engelskspråklig undervisning. Storbritannia har gode og mange universiteter velkjente for nordmenn, og et hav av utdannelser å velge mellom. Det skal godt gjøres om du ikke finner en kombinasjon som passer for deg. I tillegg er ikke Storbritannia så veldig langt hjemmefra, hverken geografisk eller kulturelt, sier hun til StudentTorget.
  
 
Her er de ti mest populære studielandene blant norske utenlandsstudenter:
 
Studieland Antall norske studenter
1. Storbritannia 4654
2. Danmark 2786
3. USA 1636
4. Polen 1521
5. Australia 1189
6. Ungarn 814
7. Sverige 771
8. Slovakia 455
9. Nederland 388
10. Tsjekkia 314

* Tallene er basert på Lånekassens foreløpige statistikk (2013) over norske helgradsstudenter i utlandet, og kan avvike noe fra de endelige tallene som vil bli offentliggjort i juni.

LES OGSÅ: Slik får du ekstra stipend til utdanning i USA