(StudentTorget.no):

Totalt er det 6748 norske studenter som er under utdanning for å bli leger. Av disse er det 3666 som tar medisinstudier i Norge, mens 3082 tar utdanningen i utlandet, viser tall fra Norsk legeforening.
 
Studentorganisasjonen ANSA anslår at staten sparer om lag 1,7 millioner kroner for hver student som tar medisinutdanningen i utlandet fremfor i Norge.
 
Bjørg Bakke, leder i Norsk medisinstudentforening (NMF), mener regjeringen bevisst har valgt å utdanne få leger i Norge for å spare penger, og at de dermed lar studentene ta regningen for at Norge skal ha eget utdannet helsepersonell. 
 
– Fra myndighetenes side fungerer denne ordningen perfekt, men for enkeltindividet er det en økonomisk katastrofe, sier Bakke til studentavisen Universitas. 
 
Vibeke Munthe-Kaas, president i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), er derimot av motsatt oppfatning. Hun mener Norge er avhengig av den internasjonale kompetansen, og er kritisk til forslaget om at mesteparten av legene bør utdannes i Norge. 
 
– Vi har vanskelig for å forstå hva hensikten med forslaget til Bakke er, sier ANSA-presidenten, som heller vil at flere nordmenn skal studere medisin i utlandet.
 

LES OGSÅ: Aslak (25) studerer medisin i Krakow, Polen

 

To løsninger på samme problem

Bakke mener ANSA-presidentens utspill er «veldig merkelig».
 
– Jeg skjønner at ANSA vil at mange skal utdanne seg i utlandet. Det er positivt at en del studenter gjør det, men at mer enn halvparten skal utdannes i utlandet blir litt rart, sier hun.
 
Når nordmenn studerer i utlandet, flyttes i praksis utdanningskostnadene fra staten og over på studentene, siden de må betale skolepenger som kun delvis dekkes av Lånekassen. Bakke tolker dette som en slags snikinnføring av skolepenger, skriver Universitas. 
 
Dette har de to studentlederne hver sin løsning på:
 
  • Bjørg Bakke i NMF mener løsningen er å utdanne flere leger i Norge, både fordi det finnes kapasitet til det, men også fordi et av verdens rikeste land bør utdanne størsteparten av sitt eget helsepersonell.
  • Vibeke Munthe-Kaas i ANSA mener staten bør ta en større andel av regningen for utenlandsstudentene ved å omgjøre en større del av studielånet til stipend.
 
Resultatet av begge løsningene vil uansett være fordelaktig for norske studenter. Spørsmålet blir derfor om det er politisk vilje til å følge forslagene.
 
Statssekretær Robin Martin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en epost til Universitas at det er viktig at Norge får impulser fra andre land, og synes ikke det er et problem at så mange legestudenter ender opp med å ta utdannelsen i utlandet.
 
– Det har over tid vært en villet politikk å legge til rette for at folk kan studere i utlandet. Det er flere grunner til at studenter gjør det. Derfor er det ikke gitt at de som nå reiser til utlandet heller ville studert i Norge dersom vi opprettet flere studieplasser, sier statssekretæren.
 
Bent Høie, helsepolitisk talsmann i Høyre, mener staten har en moralsk forpliktelse overfor studentene til å utdanne flere leger i Norge. Samtidig mener han det er positivt med impulser fra utlandet, men at det i dag er alt for mange som tvinges til å ta medisinutdanningen utenfor Norge, skriver Universitas.
 

LES OGSÅ: Sandra (25) studerer medisin i Riga