(StudentTorget.no):

Som StudentTorget nylig meldte, viser de ferske tallene fra Lånekassen at antallet norske utenlandsstudenter fortsetter å øke. I undervisningsåret 2012 – 2013 var det nesten 25 000 norske studenter som tok hele- eller deler av studiene utlandet, noe som er en økning på fire prosent fra året før. 
 
Forskningsleder Jannecke Wiers-Jenssen i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) mener den eksisterende litteraturen har tatt det for gitt at utlandsstudier er et gode for den enkelte og for samfunnet.
 
I en artikkel publisert i «Journal of Studies in International Education», ser hun nærmere på hvilke fordeler og ulemper studenter har av et studieopphold i utlandet. 
 
 

Et overgangsproblem

Forskningen viser at studenter som har tatt utdanningen sin i utlandet bruker noe lengre tid på å skaffe seg jobb, sammenlignet med de som tok studiene i Norge. Wiers-Jenssen mener dette skyldes at noen deler av arbeidsmarkedet ikke etterspør kompetansen de har med seg fra utlandet. 
 
- Vi ser tendenser til at det kan være noe vanskeligere for disse studentene å få seg jobb når de kommer tilbake til Norge. Men vi ser også at dette er et overgangsproblem. Totalt sett er det ingen ulempe for studentene at de har studert i utlandet, sier Wiers-Jenssen til Universitetsavisa.
 
Utenlandsstudiene gjør det også vanskeligere å etablere et faglig nettverk hjemme i Norge, noe som kan være en viktig faktor i jobbjakten. Vanskelighetene med å skaffe seg jobb gjør også at mange ender opp med jobber de er overkvalifiserte for.
 
Men det finnes også flere fordeler med utenlandsstudiene, i følge forskningslederen. 
 
- Det er viktig å tenke på at ikke alt kan måles. Veldig mange opplever at det å studere i utlandet gir en personlig gevinst som de vinner mye på senere. Norske studier viser dessuten at disse studentene gjerne har høyere lønn etter noen år, kanskje fordi de generelt er initiativrike, sier hun.
 
 

Motiveres av andres erfaringer

Tidligere internasjonal erfaring er i følge NIFU-forskeren en faktor for om man velger å ta utdanningen i utlandet. 
 
- Dette har kanskje større effekt enn sosial bakgrunn i seg selv. Hvis man får internasjonal erfaring ved at foreldrene har oppholdt seg utenlands, eller at man selv tidligere har bodd i utlandet, så blir terskelen for å studere i utlandet lavere, sier hun til Universitetsavisa.
 
En nordisk undersøkelse blant 6500 studenter, viser at også andre studenters erfaringer er en svært viktig motivasjonsfaktor for å velge utdanning i utlandet.  
 
– Mange studenter fremhever det personlige utbyttet av studier i utlandet, noe som kan forklare hvorfor andre studenter er så viktig for motivasjonen, sier seniorrådgiver Arne Haugen på Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) til forskning.no.
 
Rundt en tredjedel av studentene som har studert i utlandet, oppgir at de har fått bedre akademisk kvalitet som følge av dette. Totalopplevelsen av å studere i utlandet viser seg å være enda bedre enn forventningene de hadde før de reiser.
 
– De fleste i undersøkelsen oppgir at de er strålende fornøyde. Det er derfor grunn til å tro at de som vurderer å ta studier i utlandet vil få en positiv opplevelse, sier Haugen.
 

LES OGSÅ: Slik søker du utdanning i USA