(StudentTorget.no):

Den siste tiden har det vært mange tilfeller hvor studenter som har tatt helse- og medisinutdanning i utlandet har opplevd at utdanningen ikke blir godkjent hjemme i Norge.
 
Hittil i år har Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK), mottatt over 150 slike saker. Det er flere enn i løpet av hele fjoråret, melder NRK.

Caroline Lie (24) dro til Australia og fullførte 3-årig sykepleierutdanning som gjorde henne godkjent som sykepleier i Australia.

På forhånd hadde hun sjekket med Kilroy, som anbefalte studieplassen, samt fått innvilget studiestøtte til studiet fra Lånekassen. Men da hun kom hjem etter fullførte studier i vinter, var saken en helt annen. SAK kunne fortelle at hun ikke var godkjent som sykepleier i Norge. Tilbake står Lie med et stort studielån og en utdanning som er ubrukelig.

- Jeg synes det er ganske utrolig. Jeg trodde en utenlandsk utdannelse ville bli satt pris på i Norge, sier Caroline Lie til Dagbladet.
 
 

Ikke garantert at utdanningen er gyldig i Norge

Selv om Lånekassen gir støtte til utdanningen du vil ta, og Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) har godkjent lærestedet, er det ingen garantier at du får jobbe med yrket du har utdannet deg til når du kommer hjem.

- Vi undersøker bare at australske myndigheter anerkjenner denne institusjonen i sitt utdanningssystem. Det betyr ikke at man automatisk får en profesjonsutdanning man kan bruke i Norge. Det er opp til SAK å avgjøre, sier Stig Arne Skjerven i NOKUT til NRK.no

SAK på sin side, sier at det er vanskelig å garantere om utdanningen blir godkjent eller ikke, da lover og regler kan endre seg i løpet av den tiden man er i utlandet. Dermed kan du ende opp med å sløse bort både tid og penger på en utdanning du ikke vil ha nytte av.

President i organisasjonen for norske studenter i utlandet (ANSA), Vibeke Munthe-Kaas, er sjokkert over manglende garanti og informasjon om hvilke utenlandsstudier som blir godkjent her hjemme.

- Helsedirektoratet, med øverste myndighet, må avkreve Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) å gjøre jobben sin. Ingen andre rådgivende organ kan spekulere i hva det er som skal til for å bli godkjent. For disse studentene er det i dag ingen steder å henvende seg for å få avklart kriteriene for autorisasjon. Det er fullstendig uholdbart, sier Munthe-Kaas til NRK.
 
 

Visse yrker krever spesiell autorisasjon

I Norge er det 170 yrker som er lovregulerte, noe som vil si at det kreves spesiell autorisasjon eller godkjenning for å kunne utøve yrket. Slik som i dette tilfellet, der SAK må godkjenne Caroline sin utdanning for at hun skal få lov til å jobbe som sykepleier. Det er også slik at man på forhånd bør undersøke om studiet er godkjent, eller eventuelt ta studiene gjennom en norsk skole. Du finner en oversikt over hvilke yrker dette gjelder på NOKUT sine sider.

- Om du velger å ta utdannelsen i utlandet, har du et selvstendig ansvar for å sjekke at utdannelsen er godkjent som høyere utdanning i det landet du skal studere i, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til NRK.no.

Siden saken først ble nevnt i media, har Helsedepartementet kalt inn Helsedirektoratet, ANSA og SAK, for å orientere om regler for studier i utlandet.

- Vi ser at det er behov for en gjennomgang av roller, ansvar og praksis for alle de norske godkjenningsordningene for utenlandsk kompetanse, sier Stig Arne Skjerven til NRK.

 

LES OGSÅ: Utenlandsstudier, ingen snarvei til jobb