(StudentTorget.no):

Tidligere denne måneden kunne vi lese at det rekordhøye antallet norske utenlandsstudenter kan risikere å bruke lengre tid på å skaffe seg jobb etter studiene, sammenlignet med dem som tok utdanningen hjemme i Norge.
 
Kompetansedirektør Are Turmo i NHO, vil likevel anbefale utenlandsopphold for norske studenter. Men ikke i hvilket som helst land.
 
– NHO skulle gjerne ha sett at flere norsk studenter valgte de mange gode studiemulighetene i Tyskland. Landet er nest største Norges handelspartner etter Sverige. Det ville det vært en ubetinget fordel med flere nordmenn med god tysk språk- og kulturkunnskap, sier han til TU.no. 
 
Selv om store tyske internasjonale selskaper bruker engelsk som konsernspråk, mener Turmo at gode språkferdigheter i tysk ofte er en nødvendighet når det skal forhandles om kontrakter. Siden Norge er et lite land, og det norske språket er enda mindre, vil språkkompetanse bli etterspurt i fremtidens arbeidsmarked. 
 
– Og ikke minst viktig: Man må skjønne kulturen. Det ville vært bra med flere norske studenter i BRIKS-landene også. Portugisisk, russisk og kinesisk er språk som det ser ut til å bli økt behov for i norsk næringsliv i årene framover, sier Turmo.
 
Dilek Ayhan er daglig leder i Alarga, som jobber for å øke den interkulturelle kompetansen i norske bedrifter. Hun mener det er tøff konkurranse om de beste hodene, og at vi har behov for dem som kan hjelpe oss å navigere i en global verden. 
 
- Det er god forretning i dag, og det er strategisk nødvendighet i fremtiden, sier hun.
 
Hun mener Norge må rette seg mot det internasjonale markedet, og er enig med Turmo i at forståelse for andre lands kulturer er viktig ved etablering av samarbeider.
 
– For å oppnå suksess i nye markeder trenger man ansatte som er i stand til å lese flere kulturer enn vår egen. Å drive forretninger for eksempel i Kina eller Russland krever en noe annen angrepsvinkel enn hva norske selskaper er vant med. Det handler om å bygge tillit og evne til å etablere gode relasjoner. Utfordringen er at man blir kjent og bygger tillitt så forskjellig i ulike kulturer, sier Ayhan til TU.no.
 

LES OGSÅ: Slik skriver du et godt motivasjonsbrev til søknaden