(StudentTorget.no):

De siste månedene har det kommet frem flere saker i media om norske utenlandsstudenter som har opplevd at helsefagutdanningene ikke blir godkjente hjemme i Norge. Dette har medført at de heller ikke har kunnet utøve yrket de har utdannet seg til.  
 
Etter at NRK.no gjorde en artikkelserie rundt temaet, har Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK), som er underlagt Helsedirektoratet, bedt om en presisering av tolkingen av regelverket i Helsepersonelloven. 
 
I løpet av hele 2012 og frem til starten av september i år har SAK gitt avslag på 1070 søknader om godkjenning av studier. De har nå gjennomgått disse søknadene på nytt, og endret vedtaket fra negativt til positivt for 38 av søknadene. I tillegg har 30 autorisasjonssøknader fått «et mildere avslag», noe som i praksis betyr at de kan supplere utdanningen med kurs og fag som SAK krever for å innvilge autorisasjon.
 

LES OGSÅ: Her vil næringslivet at du tar utenlandsstudiene

 

Kan ikke gi godkjenning på forhånd

Studentorganisasjonen ANSA mener presiseringen i reglene kun er et lite steg i riktig retning.
 
– Vi synes at prosessen går sakte og savner fortsatt tydeligere informasjon fra SAK om hvilke kriterier de legger til grunn for godkjenning. Vi ønsker en standardisert liste over hvilke faktorer som gir godkjenning, sier president i ANSA Vibeke Munthe-Kaas til NRK.no.
 
Til tross for at Lånekassen og Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) forhåndsgodkjenner utenlandske universiteter og høyskoler, er det i dag ikke mulig å vite på forhånd om utenlandske helseutdanninger vil bli godkjent hjemme i Norge.
 
SAK forteller til NRK at de ikke kan gi noen garantier på forhånd, fordi lover og regler kan endre seg i underveis i utdanningsløpet, og at SAK hele tiden må tenke på pasientsikkerheten.
 

LES OGSÅ: Husk å sjekke kontrakten ved utdanning i utlandet

 

Dette bør du sjekke

Hvis du vurderer å ta utdanningen din i utlandet, bør du undersøke om det kreves godkjenning for å utøve lovregulerte yrker hjemme i Norge. I all hovedsak har man tre former for godkjenning innen høyere utdanning: NOKUTs godkjenninger, faglig godkjenning og autorisasjon til å utøve et lovregulert yrke. Hva slags utdanning du har, og hva godkjenningen skal brukes til, bestemmer hvilken godkjenning man trenger og hvilket godkjenningskontor søknaden skal sendes til. 
 
NOKUT sine nettsider finner du informasjon om ulike godkjenningsordninger og systemet for godkjenning og autorisasjon i Norge.
 
Husk at selv om utdanningen gir rett til støtte fra Lånekassen, betyr ikke det at utdanningen automatisk vil bli godkjent av andre instanser. Lånekassen gjennomgår oversikten over utenlandske læresteder og utdanninger hvert år for å sjekke om utdanningene og lærestedene som ligger i oversikten fortsatt kan gi rett til støtte. Dette kan du lese mer om her.