(StudentTorget.no):

– Norsk høyere utdanning trenger en nasjonal plan for langsiktig og strategisk samarbeid med BRIKS-landene. Det skal vi nå få, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under åpningen av Internasjonaliseringskonferansen 2014 på Samfundet i Trondheim.
 
ANSA-president Vibeke Munthe-Kaas er svært fornøyd med det hun hørte fra kunnskapsministeren. Hun mener det viktigste som kan gjøres for å få flere til å studere i utlandet er å snakke høyt og tydelig om hvor viktig det er, og å gjøre det til en naturlig del av studieløpet. 
 
- Ordene fra Isaksen vitner om en holdningsendring vi har ventet på, og at vi hører lignende tanker hos rektorene ved Universitetet i Bergen og NTNU viser at sektoren er på riktig spor, sier Munthe-Kaas i en pressemelding.
 
 

Vil ha flere norske utenlandsstudenter

I kunnskapsministerens åpningstale sa han at et utenlandsopphold er enhver students mulighet til faglig og personlig utvikling, og at flere fagansatte bør bli bedre på å snakke med studenter om disse mulighetene. 
 
- Det bør ligge en klar forventning og at studentene drar ut i løpet av studietiden. Det bør heller være slik at utenlandsopphold er noe studentene eventuelt velger bort, ikke noe de velger. En mentalitetsendring trengs, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
 
Også ANSA-presidenten er enig i at utenlandsopphold er en viktig del av utdanningen.
 
- Vi trenger en satsing på internasjonal kompetanse, men vi må se det som en integrert del av utdanningen. 
 

LES OGSÅ: Her vil næringslivet at du tar utenlandsstudiene

 

Satsning på BRIKS-landene

I sin åpningstale belyste kunnskapsministeren viktigheten av et samarbeid med de såkalte BRIKS-landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.  
 
– Det forgår en klar styrkeforskyvning globalt, og BRIKS-landene blir stadig viktigere, også for Norge. Hittil har vi manglet en nasjonal strategi for BRIKS-samarbeid, og den begynner vi å jobbe med nå, sa Røe Isaksen til forsamlingen på Samfundet. 
 
ANSA-president Vibeke Munthe- Kaas mener lanseringen av arbeidet med en BRIKS-strategi tyder på at de er på riktig vei. Men samtidig understreker hun viktigheten av at strategien ender med konkrete tiltak med tydelige og målbare resultater. 
 
ANSA jobber allerede med dette og de er klare til å bidra og komme med våre innspill til kunnskapsministeren.
 
- ANSA har medlemmer i over 90 land på samtlige verdensdeler, sitter på lokal kompetanse om BRIKS-landene, og har medlemmer som ønsker seg flere studiekamerater. Vi bidrar mer enn gjerne i arbeidet med å åpne norske studenters øyne for BRIKS-landene, sier Munthe-Kaas.
 

LES OGSÅ: Slik velger du riktige utenlandsstudier