(StudentTorget.no):

I overkant av 1000 nordmenn tar i dag norske studier i utlandet. Nå vil imidlertid Kunnskapsdepartementet stramme kraftig inn på ordningen som gjør det mulig å ta norske studiepoeng ved eksotiske destinasjoner som Chamonix, Bali og Mexico. 
 
- Jeg er sterkt i tvil om den faglige kvaliteten ved disse studiene er god nok, og jeg har svært vanskelig for å se den faglige relevansen ved en rekke av disse studiene.
Dessuten er det neppe en naturlig oppgave for norske statlige høyskoler å tilby ordinære utdanninger for norske studenter på eksotiske destinasjoner, som for eksempel Bali, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 
 
 

Uenig i kritikken

Minst seks norske høgskoler tilbyr denne typen studier gjennom samarbeid med ulike kommersielle aktører. Det er høgskolene som har ansvaret for det faglige innholdet og utdeling av vitnemål etter avlagt eksamen, mens de eksterne aktørene ordner alt det praktiske rundt utenlandsoppholdet. 
 
Ordningen gir studenter muligheten til å ta ordinær norsk utdanning, formidlet av norske forelesere, i utlandet istedenfor i Norge. Studentene får samme støtte fra Lånekassen som ordinære studenter i Norge, og flere av høyskolene får statlig støtte for studiepoengene som produseres ved disse studiene.  
 
”Vintersport og frikjøring”, ”kostholdsveiledning”, ”kultur” og ”personlig trener” er noen av studiene man kan ta i utlandet og samtidig få norske studiepoeng. 
 
Høgskolen i Nesna (HiNe) samarbeider med GoStudy og tilbyr 13 studier i utlandet, deriblant ex.phil./ex.fac., kultur og idrett. Sven Erik Forfang, rektor ved HiNe, sier til NRK at han synes det er synd at kunnskapsministeren ønsker å avikle denne typen studietilbud.
 
- Det har vært karakterisert av enkelte som badestudier. Vi ser ikke sånn på det, og jeg syntes det er synd at denne typen studier kan bli stoppet. Det er tilbud for norsk ungdom som har lyst å oppleve verden, og samtidig få med seg en relevant utdannelse i utlandet, sier Forfang til NRK.  
 
For studiestedet på Helgelandskysten har utenlandsstudiene fungert som et viktig trekkplaster. Hele 29 personer har høgskolens idrettstudium på Bali som førstevalg til høsten, mens 26 personer har den samme linjen i Sydney øverst på sin liste. Til sammenligning er det kun 3 søkere som har årstudiet i idrett på Nesna som sitt førstevalg, skriver Dagens Næringsliv.  
 
- Det er et helt ordinært studium med undervisning, oppgaver og eksamen. Noe som har vært viktig for oss er at vi også har hatt muligheten til å rekruttere studenter fra Bali til Nesna. De har tatt første semester idrett på Bali og andre semester på Nesna. slik at de har fått seg et årsstudium, og vi har fått rekruttert ungdom på 19-20 år til Nesna, sier Forfang til NRK. 
 
Rektoren ved HiNe frykter at skolen i verste fall kan bli nødt til å nedbemanne dersom de ikke klarer å finne andre tilbud som har samme tiltrekningskraft på studentene. Han mener dessuten at det ikke er noen kvalitetsforskjell på studiene de tilbyr i Norge kontra i utlandet. 
 
- Vi har jobbet mye de siste årene for å ha kvalitet i disse studiene. Vi bruker i stor grad egne lærere som vi sender fra Nesna ned til Bali som underviser studentene. Vi har god oppfølging med kvalitetssystem og eksamen, og har lagt oss veldig i selen for å oppfylle de kvalitetsstandardene som gjelder innenfor høyere utdanning. Dette er ikke noe dårligere tilbud vi har der enn det vi har her i Norge, sier Forfang til NRK.
 
 

Vil ha tett dialog med berørte institusjoner

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet understrekes det at internasjonalisering av høyere utdanning er høyt prioritert, og at det er viktig at institusjonene har et utstrakt internasjonalt samarbeid og utveksling av studenter 
 
- Departementet vil følge opp berørte institusjoner. Studietilbud av denne typen hvor utenlandsoppholdet har liten faglig relevans er ikke i tråd med regjeringens forventninger til kvalitet i norsk høyere utdanning og skal fases ut, sier Røe Isaksen. 
 
Flere utdanningsinstitusjoner har fremdeles kontraktforpliktelser overfor sine samarbeidspartnere og studenter, og departementet opplyser om at de vil gå i nærmere dialog med disse institusjonene om hvordan enkelte av studiene skal nedskaleres. 
 
- Jeg vil samtidig gi ros til institusjoner som på egen hånd har tatt initiativ til å avvikle slike tilbud, sier Røe Isaksen. 
 
(Høgskolene i Sogn og Fjordane, Telemark og Ålesund har allerede sagt opp avtalene de har med Gateway College.) 
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge