(StudentTorget.no):

I en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos MORI på vegne av HSBC’s Retail Banking and Wealth Management kommer det frem at Australia er det dyreste landet å studerer i for utenlandsstudenter, melder HSBC.com. I landet «down under», som med sine drøyt 1000 norske studenter er et av de mest populære studielandene blant reiseglade nordmenn, vil du i gjennomsnitt trenge 269 000 kroner i året for å dekke levekostnader og skoleutgifter. 

Videre på listen over de 15 landene som er med i undersøkelsen finner vi Singapore, USA og Storbritannia, hvor studieoppholdet i gjennomsnitt koster over 224 000 kroner årlig. India ligger på bunnen av listen. De gjennomsnittlige utgiftene i form av levekostnader og skoleutgifter utgjør her mindre enn en femtedel av tilsvarende sum i Australia. 
 

LES OGSÅ: Vi inviterer til informasjonskveld om utdanning i USA!

 

Tror dyrt er best

I undersøkelsen The Value of Education, også denne gjennomført av Ipsos MORI for HSBC, ble mer enn 4500 foreldre bedt om å rangere 15 land (se hvilke under) etter hvordan de oppfattet kvaliteten på utdanningen i disse landene. 

USA kom klart best ut av rangeringen. Hele 51 prosent av foreldrene plasserte USA blant topp tre. Storbritannia kapret andreplassen, mens Australia som særlig hadde et godt omdømme i de asiatiske landene, havnet topp tre blant foreldrene i Hong Kong, India, Indonesia, Singapore og Malaysia.

Sammenligner man disse funnene med landenes gjennomsnittlige leve- og skoleutgifter, tyder mye på at foreldrene anser de dyreste landene for å ha den beste utdanningen, skriver HSBC.com. 
 

LES OGSÅ: En komplett guide til utdanning i USA 
 

Kostnadene ved utenlandsstudier 
 

Land

 

Årlige universitetsavgifter (kroner)*

Årlige levekostnader (kroner)*

Årlige kostnader totalt (kroner)*

Australia 154 000 115 000 269 000
Singapore 121 000 130 000 251 000
USA 159 000 75 000 234 000
Storbritannia 137 000 87 000 224 000
Hong Kong 86 000 120 000 206 000
Canada 107 000 85 000 192 000
Frankrike 2000 106 000 108 000
Malaysia 16 000 67 000 83 000
Indonesia 28 000 55 000 83 000
Brasil 1000 80 000 81 000
Taiwan 21 000 55 000 76 000
Tyrkia 8000 65 000 73 000
Kina 25 000 44 000 69 000
Mexico 5000 56 000 61 000
India 4000 32 000 36 000

*Rundet av til nærmeste tusen.  
 

Om de to undersøkelsene: 

Leve- og skoleavgifter:

• Undersøkelsen ble gjennomført mellom mai og juli 2014 og er basert på innsamlet data fra 15 land og territorier.

• Den årlige skoleutgiften for hvert land er beregnet ut fra de gjennomsnittlige skolekostnadene for internasjonale bachelorstudenter ved de ti største offentlige universitetene i hvert land.

 

The Value of Education Springboard for success:

• Rapporten representerer synspunktene til 4,592 foreldre i 15 land og territorier: Australia, Brasil, Canada, Kina, Frankrike, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Singapore, Taiwan, Tyrkia, Storbritannia og USA.

• Undersøkelsen ble gjennomført online desember 2013 og januar 2014 blant foreldre som har minst ett barn under 23 år som tar eller som snart skal ta høyere utdanning, og som er helt eller delvis ansvarlig for å fatte beslutninger om deres barns utdanning.

 

Klikk her for å se alle studier i USA