(StudentTorget.no):

Vi mener at dette er et superbudsjett for utenlandsstudentene, forteller Madeleine Mowinckel.
 
Hun er president i foreningen for norske studenter i utlandet - ANSA, som lenge har prøvd å vinne frem med forslaget om å gjeninnføre full støtte til fireårige bachelorutdanninger i USA.
 
 
Mer tilgjengelig for nordmenn
 
De amerikanske bachelorutdanningene varer ett år lenger enn i Norge. Dette har gjort det vanskelig for nordmenn å studere i USA, siden Lånekassen fjernet støtten til førsteåret for 28 år siden.
 
Allerede i fjor kom gladnyheten om at Lånekassen skulle innføre støtte for alle fire årene, men da bare for skolene som er rangert på én av tre internasjonale rangeringslister. Hvis årets forslag i statsbudsjettet vinner frem på Stortinget, kan det bli mye enklere for nordmenn å studere i USA.
 
– Vi har både fått gehør for saken om å fjerne kriteriet om at skolene skal ligge på en av disse internasjonale rankinglistene, og for å få støtte fra Lånekassen til førsteåret av fireårige bachelorgrader, forteller Mowinckel.
 
Dette gjør at mange flere bachelorgrader i USA og andre ikke-vestlige land blir tilgjengelige for nordmenn.
 

Mindre risiko ved kursendring

Regjeringen ønsker også å valutajustere pengestøtten til utenlandsstudenter. I dag blir utbetalingene fra Lånekassen justert kun én gang i året, noe som gjør at studentene kan tape mye penger avhengig av hvordan kursen endrer seg.
 
– Nå sitter studentene i land hvor det er store valutasvingninger mellom den norske kronen og den lokale valutaen, og da slipper de å betale det mellomlegget selv. Så det er også utrolig gledelig. Det er hovedpunktene ANSA ønsket seg, og de har vi fått, forteller Mowinckel.
 
I dag justeres bare stipendet, men forslaget til regjeringen er å justere både stipend og lån fra og med neste år. I tillegg vil staten ta på seg risikoen for valutasvingninger i tidsrommet mellom tildeling og utbetaling av studielånet, og utbetalingen skal justeres både ved svekket og styrket kronekurs.
 

– Er det noe dere savner i statsbudsjettet?

– Vi har mange saker som vi ønsker oss, men nå har vi fått det vi ønsker oss aller mest. Så for oss, er dette først og fremst en gledelig dag, avslutter hun.

 

SE VIDEO: Kunnskapsministerens forsvarstale og studentledernes reaksjoner på Statsbudsjettet

Klikk her for å se alle studier i utlandet