(StudentTorget.no):

Mens stadig flere nordmenn velger å ta hele utdanningen sin i utlandet, har veksten av studenter som reiser på utveksling eller tar delstudier i utlandet flatet ut. Det kommer frem av en ny rapport fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), om Studentmobilitet.
 
I studieåret 2013/2014 var det registrert 16 910 norske gradsstudenter i utlandet. Antall studenter som velger å dra på utveksling i utlandet, falt med 7,4 prosent, fra 8116 studenter i perioden 2012/2013, og ned til 7743 studenter året etter.
 
 
Samlet tall på studenter som får støtte i fra Lånekassen til utenlandsstudier ligger på 24 424.
 
 

LES OGSÅ: Her tar flest nordmenn utenlandsstudiene sine

 

Motsatt av andre land

Med gode finansieringsmuligheter fra Lånekassen, er det lettere for nordmenn å ta hele utdanningen sin i utlandet, sammenlignet med andre land hvor studentene er avhengige av stipend eller foreldre som kan betale utdanningen.
 
– Vi sender ut veldig mange på hel grad, og skiller oss sterkt fra våre europeiske naboland. Det er stort sett land med mer begrenset utbygd utdanningsvesen som har flere gradsstudenter i utlandet enn Norge, forteller seniorrådgiver i SIU og medforfatter av Mobilitetsrapporten, Arne Haugen til SIU.
 
 
 

Ikke ønskelig utvikling

Gjennom Bolognaprosessen og EU-samarbeidet, har utveksling blitt prioritert fremfor gradsstudier i utlandet. Det er et ønske fra norske myndigheter at studenter holder kontakten med sitt norske lærested og fagområde her hjemme, mens de studerer i utlandet. I stedet for at studenten forsvinner i flere år, og fremtidig arbeidskraft forsvinner til utlandet. Haugen håper at både myndighetene og utdanningsinstitusjonene følger med på utviklingen i antall delstudenter fremover.
 
– Utveksling er tenkt som en viktig komponent i norsk kunnskapspolitikk. Utveksling er med på å bygge kvalitet ved norske læresteder. Men vi har ikke noen nasjonale målsetninger om hva slags mobilitet vi ønsker fra Norge, noe vi kanskje bør ha, sier Haugen til SIU.
 
 
 

LES OGSÅ: Flere bør studiere i utlandet

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet