(StudentTorget.no):

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet som skal sikre kvaliteten i norsk høyere utdanning og godkjenne høyere utdanning fra utlandet.
 
I 2014 mottok de 6 572 søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning, noe som er en oppgang på 7 prosent sammenliknet med året før.
 
Polen topper listen over søkerland, etterfulgt av Litauen og Serbia. 
 
– Landene som dominerer listen har holdt seg bemerkelsesverdig stabile over de siste årene. Den eneste markante endringene de siste årene er at antallet søkere fra Serbia har økt slik at de i fjor endte som den tredje største søkergruppen, sier NOKUTs direktør for utland, Stig Arne Skjerven i en artikkel på NOKUTs nettsider.
 
NOKUTs gjennomsnittlige saksbehandlingstid for godkjenning av utenlandsk utdanning er nå på 1,3 måned. Det er mer en halvering fra tidligere år.
 
– Vi har i flere år ligget jevnt på tre måneder og det er gledelig at vi nå har klart å få ned saksbehandlingstiden til nesten en måned. Dette betyr at flere av de som trenger godkjente dokumenter fra NOKUT for å kunne få seg jobb eller studere videre, nå får disse mye raskere, sier Skjerven.
 
Av typer utdanninger er det flest som søker godkjenning av økonomiutdanninger (handelshøyskolefag), ingeniørutdanninger og lærer/pedagogiske utdanninger. Dette viser at de volummessig mest sentrale utdanningene som NOKUT godkjenner i stor grad samsvarer med etterspørselen i arbeidslivet, skriver NOKUT på sine nettsider.
 
For landene innenfor topp ti er hovedvekten av søkerne kvinner. Her ligger Filippinene topp med 90 prosent kvinnelige søkere. De skiller seg ut blant ti på topp-landene ved at flesteparten av søknadene var om godkjenning av helsefaglig utdanning.
 
Land Antall
Polen 1131
Litauen 764
Serbia 610
Filippinene 360
Russland 342
Ukraina 327
India 286
Storbritannia 279
Romania 241
USA 219