(StudentTorget.no):

Hele 15 833 nordmenn valgte å dra på utveksling i utlandet i 2016. Det er 1200 flere enn året før, viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Over 10 200 av studentene utvekslet fra universitetene, mens i underkant av 6 000 dro på utveksling fra høgskolene. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er utdanningsinstitusjonen som hadde flest på utveksling (3 193), etterfulgt av Universitetet i Oslo (2 511) og Universitetet i Bergen (1 929). Høgskolen i Oslo og Akershus, som er Norges største høgskole, hadde 691 utvekslingsstudenter i 2016.

– Denne mobiliteten er positiv for norske læresteder og det norske samfunnet. Våre studenter får en bedre utdannelse ved å få impulser og perspektiver fra ulike land, ulike kulturer og ulike fagmiljøer, skriver rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen, på sin blogg.

LES OGSÅ: Slik velger du riktige utenlandsstudier

Færre velger viktige samarbeidsland

Både kunnskapsminister Torbjørn Røe-Isaksen og representanter fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har uttalt at kompetanse fra viktige samarbeidsland er noe som vil være svært ettertraktet både nå og i fremtiden.

Vidar Pedersen, avdelingsdirektør for høyere utdanning i Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), har tidligere uttalt til StudentTorget at det kan være lurt å dra på utveksling til land som er viktige samarbeidspartnere for norsk næringsliv.


– Handelssamarbeidet med BRIKS-landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika er noe man bør ha i bakhodet. Men samtidig kan det være smart å velge viktige europeiske samarbeidsland som Tyskland og Frankrike, hvor vi har altfor få norske studenter i dag. Det er viktig for Norge og de norske arbeidsgiverne at studentene skaffer seg kontakter og et nettverk i disse landene.

Det var likevel mindre utveksling mellom de såkalte BRIKS-landene i 2016. Fra 2015 har tallet sunket fra 1 076 til 892 studenter. Det utgjør et fall på 17 prosent på kun ett år.

LES OGSÅ: Dette er verdens beste studentbyer

Vil lokke flere til utlandet

Det er til sammen 15 prosent av norske studenter som drar på utveksling, en prosentandel regjeringen ønsker å øke til 20 prosent. Norsk studentorganisasjon (NSO) vil helst at så mange som 30 prosent tar deler av studiene i utlandet.

På NSOs landsmøte i mars skal de debattere hvilke tiltak som må til for å lokke flere norske studenter til utlandet.

– For mange norske studenter er det å forlate familie, kjæreste, og venner vanskelig, mens det i andre europeiske land er økonomi som stopper mange. Nordmenn har kanskje litt annen kultur for å reise ut. De er mer hjemmekjære, sier Christine Svendsrud, internasjonalt ansvarlig i NSO, til Universitetsavisa.

I Studiebarometeret som nylig ble offentliggjort, kommer det frem at mange også mener de er for dårlig informert om mulighetene til utveksling til utlandet. Flertallet av studentene har også liten erfaring med internasjonale studenter i Norge, noe som viser seg å virke inn på om man selv vil dra på utveksling.

ANSA-president Ole Kristian Bratset mener at problemet ikke bare kan løses av politikerne.

– Det er ikke Torbjørn Røe Isaksen som sørger for at det er nok frie studiepoeng i et semester til at studentene kan reise på utveksling. På et eller annet tidspunkt så må institusjonene ta ansvar selv, sier han til Universitetsavisa.

Klikk her for å se alle skoler og studier i utlandet