(StudentTorget.no):

Nyheten om regjeringens bevilgning til det nye partnerskapsprogrammet ble kunngjort av statssekretær Bjørn Haugstad på Internasjonaliseringskonferansen 2017. Senter for internasjonalisering av utdanningen (SIU) får oppgaven med å etablere programmet, som skal bidra til økt faglig samarbeid og utveksling av studenter og ansatte.

– Vi mener det er viktig å få internasjonale impulser, og ønsker derfor å stimulere til økt internasjonalt samarbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om lanseringen av det nye programmet.

Partnerskapsprogrammet etableres i forbindelse med innføringen av de nye femårige grunnskolelærerutdanningene på masternivå som starter høsten 2017. Andre lærerutdanninger kan inkluderes dersom det samlet sett bidrar til å heve kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene.

Vil ha flere lærerstudenter på utveksling

En undersøkelse gjort av SIU i 2016 viste at lærerutdanningene har lavest utvekslingsgrad av alle utdanninger i den norske utdanningsfloraen. SIU-direktør Harald Nybølet er derfor fornøyd med at regjeringen satser så tydelig på å styrke lærerutdanningenes internasjonale profil.

– Dagens skole er flerkulturell og internasjonal. Skolen skal åpne dører mot verden og fremtiden og gi elever bedre forutsetninger for å delta aktivt i et stadig mer internasjonalt orientert samfunns- og arbeidsliv, påpeker Nybølet.

Han mener derfor det er ekstra viktig å gi lærerstudentene nye perspektiver på egen læring og undervisningspraksis gjennom en internasjonalt rettet utdanning.

– Dette programmet vil bidra til at flere lærerstudenter og ansatte reiser ut. Men minst like viktig er det at gjensidig utdanningssamarbeid og studentutveksling vil bidra til å få internasjonale perspektiver inn i utdanningsløpet også for dem som ikke drar ut.

I utformingen av programmet vil SIU bygge på erfaringer fra eksisterende partnerskapsprogram for samarbeid med andre land eller regioner, som Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika, UTFORSK, Nordområdeprogrammet og andre.