(StudentTorget.no):

De siste fire årene har antallet norske studenter økt med 7,6 prosent, og Norge har nå en studentmasse på nær 295 000. Samtidig velger færre å studere utenfor landet. I samme periode falt antallet utenlandsstudenter med 8,5 prosent, og per dags dato studerer 15 500 nordmenn utaskjærs.

 

– Jeg tror nedgangen skyldes en rekke faktorer. Blant annet mener jeg at regjeringen, næringslivet og høyere utdanningsinstitusjoner snakker høyt om viktigheten av å studere i utlandet, uten å faktisk gjøre noe, sier nyvalgt president Hanna Flood i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) til Finansavisen.

 

Hun mener norske politikere må gjøre mer for å sikre like vilkår gjennom EØS-avtalen.

 

ANSA-presidenten: – Trist at ikke alle har mulighet til å studere i utlandet

 

Australia-nedgang

I et populært studieland som Storbritannia må nordmenn betale høyere skolepenger fordi vi ikke er medlem av EU. Nedgangen er imidlertid størst i Oseania. Det siste året er antallet norske studenter i Oseania gått ned med 8,6 prosent til 700 studenter.

 

– Så godt som ingen studerer til å bli sykepleier i Australia lenger. For noen få år siden var dette kjempepopulært, sier Flood.


 

Tidlig på 2000-tallet studerte om lag 3.000 norske studenter i Australia. Flood mener dette henger sammen med autorisasjonsproblemer for sykepleiere med grad fra utlandet.

 

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde fra regjeringspartiet Høyre mener regjeringen har gjort mye for studentene.

 

– Flood overdriver kraftig. Regjeringen har innført støtte til førsteåret av bachelorutdanninger i USA, valutajustering av skolepengestøtten, og gitt studentene adgang til økt lån for å dekke skolepenger, sier hun.