(StudentTorget.no):

– Internasjonal erfaring i studietiden gir store muligheter både for den enkelte student og for samfunnet. Nå ønsker vi innspill fra studentene, utdanningsinstitusjonene og andre som kan bidra til at flere reiser ut og får denne erfaringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

 

I dag reiser kun 16 prosent av norske studenter til utlandet i løpet av studietiden. Gjennom Bolognaprosessen har Norge forpliktet seg til at 20 prosent av studentene som fullfører en grad skal ha hatt et studie- eller praksisopphold i utlandet innen 2020. Ambisjonene til statsråden er imidlertid mye høyere.

 

– På sikt er målet at vi får til en kulturendring slik at halvparten av dem som avlegger en grad i norsk høyere utdanning har hatt et utenlandsopphold som en naturlig del av studiet, sier Nybø.

 

LES OGSÅ: Her er søknadsfristene for de ulike studielandene

 

I tillegg til at få studenter velger å reise ut, mener hun at det er for få universiteter og høgskoler som legger til rette for at utenlandsopphold er en integrert del av studiet.


 

– Internasjonalt samarbeid bidrar til at kvaliteten i høyere utdanning blir enda bedre, og arbeidslivet trenger den kompetansen man får ved studieopphold utenlands. Det handler om det faglige, men også om den kompetansen man får ved å bo i et annet land, studere på et annet språk og møte andre kulturer, sier Nybø.

 

Statsråden ber nå om innspill til arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet.

 

– Internasjonal studentmobilitet, både norske studenter til utlandet og utenlandske studenter til Norge, må bli en naturlig og viktig del av arbeidet med kvalitet i høyere utdanning, sier statsråden.

 

SE VIDEO: Slik søker du på amerikanske universiteter

 

– Det er fortsatt ønskelig at mange norske studenter tar hele graden i utlandet, men den store økningen i studentmobilitet må komme ved at langt flere norske studenter tar deler av graden ved institusjoner utenfor Norge. Men vi må også sørge for at de som av ulike årsaker ikke kan eller vil reise ut, kan bli del av et internasjonalt studiemiljø her hjemme, sier Nybø.

 

Stortingsmeldingen vil derfor blant annet se på hvordan man ytterligere kan internasjonalisere norske studieprogrammer. I tillegg vi den omhandle hvordan man i større grad kan integrere utenlandske studenter i Norge, gi god informasjon til studenter om mulighetene, samt sørge for fungerende godkjenningsordninger.


 

– Vi har høye ambisjoner for internasjonal erfaring hos studentene. Da er det viktig med samarbeid mellom universiteter og høyskoler, studenter, arbeids- og næringsliv og samfunnet ellers. Innspillene vi får vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for regjeringens arbeid med meldingen og for videre dialog, sier Nybø.

 

Stortingsmeldingen skal være ferdig ved årsskiftet 2019/2020.

 

  Send inn dine innspill her

 

Klikk her for å se alle studier i utlandet