P å grunn av usikkerheten knyttet til Brexit, kan det bli vanskelig for norske studenter på utveksling i Storbritannia å få fullført studiene eller ta eksamen, opplyser forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Usikkerheten knyttet til Erasmus-programmet er stor, sier hun til NRK.

Hun presiserer imidlertid at det er andre avtaler som gjelder for dem som vil ta en hel grad, så advarselen gjelder særlig dem som har tenkt å studere ett år eller mindre i Storbritannia.

Norske myndigheter regner med at de som nå er i gang med en grad vil kunne fullføre studiene med samme vilkårene som i dag – uten å bli berørt av Brexit.

Ministeren tror det vil gå fint å begynne på en hel grad i Storbritannia fra høsten av, men at det er usikkert hvor mye byråkrati det vil medføre.

Statistikk fra Lånekassen viser at det var hele 4.327 norske gradsstudenter og 537 norske delstudenter i Storbritannia i studieåret 2017/2018, noe som gjør det til det mest populære studielandet blant norske studenter.

Utdanningsministeren håper derfor at norske studenter både får ta grader og dra på utveksling dit i fremtiden.

ANSA-president Hanna Flood vil hverken fraråde eller anbefale å dra til Storbritannia på bakgrunn av Brexit, og oppfordrer studentene til å selv sette seg godt inn i situasjonen før de tar valget.

Hun påpeker også at nordmenn allerede betaler internasjonale skolepenger, i motsetning til EU-borgere.

Disse pengene kommer mest sannsynlig ikke til å endre seg. Lånekassen sier også at de utdanningene nordmenn får støtte til å studere ved i dag, vil fortsette å få støtte etter brexit, sier Flood til NRK.