S tudentTorget har tidligere skrevet at norske studenter som skal på utveksling til Storbritannia i 2020 ikke vil bli påvirket av Brexit.

Hvert år reiser omtrent 350 studenter ved norske universiteter og høyskoler til Storbritannia gjennom Erasmus+-programmet.

I tillegg, er det mer en fem tusen norske helgradsstudenter i Storbritannia, som ikke blir berørt av Brexit, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Selv om britene nå har forlatt EU, vil Storbritannia fortsatt delta i Erasmus+-programmet frem til 31.12.2020, og det vil være mulig å dra på utveksling gjennom Erasmus+ frem til da.

 

Kan Brexit påvirke utvekslingsmuligheter for norske studenter fra 2021?

I generasjoner har vi reist til Storbritannia for å forske og ta utdanning. Det kommer vi til å gjøre i fremtiden også, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til StudentTorget. 

Ministeren forteller at Norge skal inn i forhandlinger med Storbritannia, og at de innen neste år må vurdere hvilke avtaler som trengs.

Utfallet av EUs kommende forhandlinger med Storbritannia vil også påvirke dette, sier han.

Det er med andre ord for tidlig å si noe om konkrete avtaler om utveksling og forskningssamarbeid nå, så det må vi komme tilbake til senere, vedkjenner han.

I likhet med mange andre europeiske land, er Storbritannia en del av Erasmus+-avtalen, som gir fordeler for utvekslingsstudenter som reiser gjennom denne. 

Norske studenter må, etter Brexit, få oppholdstillatelse og søke om studentvisum. Etter hvert kan det også komme nye immigrasjonsregler, skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider.


 

Kan bli mindre attraktivt for utveksling

President i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Hanna Flood, tror at dersom Storbritannia ikke lenger blir en del av Erasmus+-programmet fra 2021, kan det føre til at norske studenter søker seg andre steder av økonomiske årsaker.

Erasmus+-avtalen har noen klare økonomiske fordeler for norske studenter, når man både får et Erasmus-stipend og slipper å betale skolepenger, sier hun til StudentTorget.

Hun legger til at nordmenn fortsatt har muligheten til å studere i Storbritannia, både som helgrads- og delgradsstudenter.

– Lånekassen endrer ikke hvem som kan gis støtte og nordmenn betaler allerede internasjonale skolepenger, så jeg tror fortsatt nordmenn kommer til å søke seg til britiske universiteter.

– Det er klart at mange ser Storbritannias internasjonale studentmiljø som et stort pluss, når de velger studieland.

Flood mener at Storbritannia kan bli mindre attraktivt for norske studenter, dersom utvekslingsmulighetene dit blir vanskeligere.

Vi opplever for det meste at studentene får god informasjon fra sine studiesteder, og det er viktig å huske på at usikkerheten gjelder de som ønsker å dra på Erasmus-utveksling, sier hun.

– For studenter som ønsker å utveksle gjennom en bilateral avtale, vil denne avtalen være opp til institusjonene seg imellom å beholde eller avvikle. Disse blir ikke direkte påvirket av Brexit på samme måte.