(StudentTorget.no):

10 GODE GRUNNER TIL Å STUDERE I UTLANDET
 

1.Utenlandsstudier er den beste måten å lære seg et språk.

2.Studier i utlandet gir deg en rikelig anledning til å reise.

3.Det å være student i et fremmed land gir deg inngående kjennskap til landets kultur.

4.Utenlandsstudier gir deg en unik mulighet til få erfaring og kunnskap som ikke en vanlig klasseromsituasjon i Norge kan gi.

5.Studier i utlandet gir deg en unik mulighet til å skaffe deg venner rundt omkring i hele verden.

6.Du lærer deg selv å kjenne ved å være student i et fremmed land.

7.Din syn på eget land og verdensbildet utvikler seg.

8.Studier i utlandet gir deg et avbrekk fra en ellers forutsigbar akademisk rutine.

9.Studier i utlandet kan øke dine muligheter for jobb.

10.Utenlandsstudier øker din kompetanse og verdien på dine studier totalt.

(kilde:vistawide.com)