Forbrukerombudet oppfordrer til forsiktighet

Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og ANSA har sammen utarbeidet en sjekkliste for å unngå student-økonomisk havari i et kulturelt sammenstøt. Blant annet kan forholdet til korrupsjon og regler for markedsføring kan være annerledes enn i Norge, minner sjekklisten om.

«Studenter må også være mer bevisste på at man opptrer som forbruker ved valg av utdanning i utlandet. Det er ofte snakk om mye penger, og selv om du kan få lån i Lånekassen skal det betales tilbake én dag. Studenter må derfor passe på så de ikke blir lurt, eller at de ikke får feilaktig inntrykk av den utdanningen og utdanningsstedet de velger», sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon til Forbrukerombudets til eget nettsted.

 

Utdannelse uten garanti

Agentbyråer som fungerer som mellomledd når studenter reiser ut, representerer ofte bare noen få utdanningsinstitusjoner, i motsetning til ANSA som er offenlig finansiert og plikter å gi nøytral studieinformasjon. Forbrukerombudet kan ikke bistå deg hvis uhellet skulle være ute, men de anbefaler at du varsler dem slik at de kan advare andre studenter.


Skrivet som er å finne på Forbrukerombudets nettsider, inneholder også tips til hvordan du går frem hvis du registrerer ugler i mosen før eller etter utreise.

 

Tips til potensielle utenlandsstudenter: http://www.forbrukerombudet.no/asset/2565/1/2565_1.pdf

Kilde: Forbrukerombudet