Antall studenter som tar en full grad i utlandet fortsetter å stige, flest vil til Storbritannia.

Dette viser ferske tall fra Lånekassen. Oversikten viser også at 12 956 studenter valgte å ta en full grad i utlandet skoleåret 2009/2010. Dette er om lag 8% flere enn ifjor

Rådgiver i ANSA, Andreas Gjone er ikke overrasket over økningen.

– Vi følger jo utviklingen i antall utenlandsstudenter tett gjennom hele året, og tallene stemmer godt overens med økningen i antall henvendelser ANSA har fått i forkant av det siste skoleåret.

– I 2009 mottok vårt infosenter 11 500 henvendelser, nesten 2000 mer enn året før.

Tallet på antall studenter som velger å ta en del av graden sin i utlandet har holdt seg forholdsvis stabil, og det er derfor stigningen i antall studenter som tar hel grad som utgjør den største forskjellen.

Gjone forklarer at det er de engelskspråklige landene som får besøk av flest norske studenter

– I tillegg er det mange som ønsker seg til Danmark, mens Polen er veldig attraktivt for medisinstudenter, sier han. Tall studier i utlandet:


✔ Totalt reiste 20 165 studenter utenlands i løpet av det forrige skoleåret og viser en oppgang på omkring 1000 fra året før.

✔Tall for forrige studieår viser at Storbritannia holder stand som det mest populære landet å reise til, 3 542 norske studenter valgte å ta hele eller en del av utdanningen sin her.

✔Etter Storbritannia er det Danmark, Australia, USA og Polen som viser seg mest populære for norske fullgradsstudenter.

✔Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, 3 458 valgte dette. Medisin, samfunnsfag, psykologi, kunstfag, teknologi og arkitektfag er også svært populære fagretninger.

LES OGSÅ: Signe studerer medisin i Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Økende antall studenter

Frem til i fjor har antallet utenlandsstudenter sunket for hvert år, men det er tydelig at trenden har snudd iløpet av de siste årene.

Gjone mener at mye av årsaken til økningen av utenlandsstudenter ligger i en stadig større interesse for dette valget, men også den generelle veksten av studenter i Norge.

– Det blir stadig trangere om plassen på universiteter i Norge, noe som kan føre til at flere ser verdien av å studere i utlandet, forklarer han.


Antallet studenter i Norge er ventet å øke med opptil 30 000 i løpet av de neste tre årene.

Sjekk tallene på Lånekassen sine sider:

Kilder: Lånekassen, ANSA