(StudentTorget.no):

Aldri tidligere har så mange valgt å studere i utlandet, og stadig flere velger USA som studieland.

Tall fra Lånekassen viser at nesten 22 000 nordmenn dro ut av landet for å studere i fjor. Dette er en økning på åtte prosent fra året før.

– Vi ser at trenden vi har sett de siste årene fortsetter, og at stadig flere nordmenn velger å studere i utlandet, sier Mette Bakke, seniorrådgiver ved utlandskontoret i Lånekassen.

Det er også en trend at stadig flere velger å ta hele graden i utlandet. 14 154 av studentene som studerte utenlands i fjor tok en hel bachelor- eller mastergrad, mens 7657 var på utveksling fra studiene hjemme i Norge.

 

Gledelige nyheter

– Det er svært gledelig at det er flere som ønsker å studere i utlandet. Studier i utlandet gir verdifull erfaring og språkkompetanse som er til stor nytte både for den enkelte student og for det norske samfunn som helhet, sier president i ANSA, Kristiane Roe Hammer.

Økningen i antall utenlandsstudenter henger imidlert tett sammen med økningen i studentmassen generelt. Andelen utenlandsstudenter er derfor stabil, selv om antallet har økt. 13 prosent av alle i høyere utdanning valgte å studere i utlandet i fjor, omtrent den samme andelen som året før.

Les også: Ukas student er ny president i ANSA
 

Flere vil til USA

De mest populære landene er Storbritannia, Danmark, USA og Australia. Størst var økningen i antall studenter til USA.

– Det var mer enn 20 prosent flere som valgte å studere i USA i fjor enn året før, sier Mette Bakke i Lånekassen.
 
Når det gjelder studenter i ikke-vestlige land er det faktisk en nedgang i antall studenter.
– Selv om flere velger å studere i utlandet, ser vi at økningen først og fremst skjer til tradisjonelle studieland som Storbritannia, USA og Danmark. I ikke-vestlige land ser vi faktisk en nedgang i antall studenter som ønsker å ta hele graden sin i disse landene, sier Kristin Roe Hammer, som også kan registrere en økning til Kina. Dog ikke like mye som forventet.

– Til Kina ser vi en svak økning, men langt fra så høy som vi hadde håpet. Samtidig er antall helgradsstudenter i Argentina og Malaysia halvert, og vi ser også en nedgang i Chile, Mexico, Russland, Sør-Afrika og Japan. Dette er bekymringsverdig, ettersom disse landene vil være av økende viktighet for Norge i årene som kommer, understreker Roe Hammer.

Les også: 10 tips til deg som vil studere utenlands
 

Manglende studiestøtte

Ansa-presidenten mener at manglende støtte til førsteåret av bachelorgraden i ikke-vestlige land må ta sin del av skylden for dette.

- Det er klart at mange studenter må velge bort disse landene dersom de ikke kan betale for førsteåret selv. Lånekassen gir hverken lån eller stipend til førsteåret av bachelorgrader i ikke-vestlige land. For mange blir det derfor rett og slett for dyrt, medgir Roe Hammer

Les også: Flere kan miste studiestøtten
 

Økonomi og medisin mest populært

Østeuropeiske land som Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia har samlet sett en stor andel norske studenter, og de fleste av disse studerer medisin.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, 3968 valgte dette. Medisin, samfunnsfag, humanistiske fag og teknologi-/arkitektfag er også populært.

Les også: Dette er verdens beste universitet
 

De fleste tar bachelorgraden

De fleste som reiser ut i studietiden, tar en del av eller hele bachelorgraden sin ute. Mens 13 340 tok bachelor i utlandet i fjor, var det 8 300 på mastergradsnivå. Antall elever i videregående skole som tar et utvekslingsår, fortsetter å øke. I 2010–2011 reiste 1 934 norske utvekslingselever til utlandet.