(StudentTorget.no):

Stadig flere studenter velger å studere i utlandet. Med gode forberedelser kan dette bli den beste delen av studietiden din.

Lånekassen slapp i forrige uke ut nye tall som viser en økning i antallet norske studenter i utlandet. Det var i skoleåret 2010/2011 21 811 nordmenn som studerte i utlandet. Dette er en økning på 1646 personer året før.

- Det er veldig gledelig at vi ser en økning i antall studenter som ønsker å dra til utlandet sier Kristiane Roe Hammer, president i ANSA, organisasjonen for utenlandsstudenter i Norge.

Hammer forklarer at økningen har en sammenheng med at det totale antall studenter har økt de siste årene. Andelen av studenter som studerer utenlands viser ingen tydelig endring.

LES OGSÅ: Rekordmange studerer i utlandet

 

Før du drar

Dersom du ønsker å studere i utlandet er det mye du må sette deg inn i allerede før du søker. I motsetning til i Norge hvor man kan søke på alle offentlige universiteter og høyskoler gjennom samordna opptak søker man i de fleste andre land til hver enkelt skole.

Det er også viktig å forberede seg på hvilke kulturforskjeller du vil treffe i landet du ønsker å studere i.

Hammer råder alle som vurderer utenlandsstudier til å snakke med andre studenter som har studert i landet du selv ønsker å dra til.

- Snakk med mennesker som har vært der og les bøker om landet. Hva man bør sette seg inn i kommer ann på hvor man ønsker å dra. Skal man til Danmark er ikke kulturforskjellene så store, men om man skal ta et studieår i Kina eller Vietnam vil det være store kulturforskjeller og dermed mye det er greit å vite før man drar, sier hun.

 

Pass på helsa

En annen viktig ting man må passe på å ha i orden før man drar til utlandet er forsikringen.

- I Norge er man automatisk dekket, skjer det noe som gjør at man kommer på sykehus er ikke det noe man tar på egen risiko. Men skjer det en ulykke i for eksempel USA kan man få kjempestore utgifter så det er viktig med en studentforsikring som dekker sånt, sier Hammer.

Som nordmann er dette noe mange tar for gitt og derfor noe det er viktig å få orden på før man flytter ut av landet.

 

Hvorfor velge utlandet?

Hammer råder så mange som mulig til å studere utenfor Norge.

- Man ser at de som har vært ute ofte har andre måter å jobbe på nye måter å angripe ting på. Man ser også at arbeidsgivere ofte til ha studenter som har vært i utlandet, sier hun.

Hammer forteller at de aller fleste som reiser ut får en kjempeopplevelse og at oppholdet er noe de husker resten av livet. Også Christian Thorn, studieveileder ved UiO, mener fordelene ved utenlandsstudier er store.

- Man får bedret språkkompetansen og man får en annen tilnærming til faget, forklarer han.
- Man får andre vinklinger, andre metoder enn her i landet. Den internasjonale kompetansen er verdifull og noe som etterstrebes på arbeidsmarkedet her hjemme.

 

Start tidlig

Thorn foreller at en del studenter opplever søknadsprosessen til utenlandsstudier som tungvint og byråkratisk. Men at de likevel ikke opplever at studenter avbryter utvekslingsprogrammet og reiser hjem. For å forberede seg til studiene mener han det er viktig å begynne planleggingen tidlig.

- Vi anbefaler å begynne å planlegge cirka et år i forveien. Da får man selv bedre oversikt over alternativene, sier han.

 

Mange valg

Samfunnsøkonom Helene Holand er en av de som valgt å ta hele studietiden i utlandet. Hun råder alle studenter til å ta hele eller deler av tiden som student utenfor Norge. Men det er mye man bør tenke over før man bestemmer seg for hvor man vil bo, sier hun.

- Du må bestemme deg for hva som betyr noe. Skal det avgjørende være hvilket land du er i eller hva du ønsker a studere? Du må se nøye på skolene i landet du skal til og se hvordan rykte skolen har i det landet innenfor det faget du selv ønsker å studere, sier Holand.

Hun mener også det er viktig å se på hvilket språk som snakkes i landet du skal bo i. Og å tenke over om man ønsker å studere et sted med mye andre nordmenn eller et sted med få norske studenter.

- Det er fordeler ved begge deler. Du får en mer genuin opplevelse av landet og blir mer integrert om du drar et sted med få nordmenn. Er det mye nordmenn blir det fort til at det er disse man menger seg med, men i gjengjeld får man da et bedre nettverk dersom man senere drar tilbake til Norge for å arbeide, sier hun.

 

Motivasjonsbrev

I motsetning til i Norge er det i utlandet vanlig at man må skrive et motivasjonsbrev når man søker om skoleplass. Holand råder studenter til å være tydelig i brevet de skriver.

- Ofte søker man ikke bare på økonomi men kanskje på ulike retninger. I motivasjonsbrevet må man være tydelig på hva man vil. Ikke minst må man bruke tid på det, for skolene legger mye vekt på søknadsbrevene. Tenk over hva du vil og tilpass brevet til de stedene du har søkt på, sier hun.

Holand er selv veldig fornøyd med tiden som utenlandsstudent men forteller at det kan oppstå enkelte problemer når man senere søker jobb i hjemlandet.

- Når en kommer hjem og begynner å søke jobber kan det være vanskelig med de ulike karaktersystemene. I England tilsvarer 70 prosent en norsk A, men om du sender inn vitnemålet til arbeidsgiver ser ikke 70 prosent så bra ut. I USA er jo ikke det mer enn en C.

Du må derfor selv forklare arbeidsgiveren hvordan dette fungerer. Det kan også være lurt å vise til rankingen av skolen i det landet du har gått i. Skolen kan ha god ranking uten at den er godt kjent i Norge, forklarer hun.

 

 Dette bør du tenke over dersom du skal studere utenlands

Pass på at studiet ditt er godkjent i Norge. Dette gjelder spesielt helsefag og profesjonsutdanninger.

Pass på at du har forsikring.

Skal du melde flytting eller ikke? Dette kommer ann på landet du skal studere i. Det er ikke vanlig å melde permanent adresseendring ved studier i utlandet. Men dersom du skal ta eksamen i Sverige eller Danmark trenger du svensk eller dansk personnummer og er derfor avhengig av å melde flytting.

Har du gyldig pass og eventuelt visum?

Har du en egen bankløsning? Det er viktig å undersøke hvilken bank du bør bruke for å unngå unødvendige gebyrer i utlandet.

Undersøk bostedsforholdene. Det kan være lurt å undersøke om skolen har eget bostedstilbud til studentene.

Har du gyldig studentbevis? Med et internasjonalt studentbevis kan man få en rekke rabatter i hele verden.

Kilde: Ansa.