H vert år publiserer Financial Times en ranking over de beste siviløkonomstudiene. Vi må ned på 43. plass for å finne NHH. BI ligger på 64. plass.

Rektor ved NHH, Jan I. Haaland, er likevel fornøyd med at skolen faktisk kvalifiserer til å være med på listen, og presiserer at det ifølge Financial Times er små marginer som skiller 43. plass med fjorårets plassering som nummer 40.

 

 

Omdømme viktigere en årlig ranking

Rankingene av skoler endrer seg svært ofte. Det har liten praktisk betydning om utdanningsinstitusjonen hopper noen plasser opp eller ned, forteller Anders Damberg, daglig leder for Mirai, et headhuntingselskap spesialisert i å formidle arbeidstakere med høyere økonomisk og teknisk utdannelse.

Men han legger ikke skjul på at en skoles renommé blir tatt med i betraktningen.

På sikt har alle skoler et bra eller mindre bra omdømme, som en hvilken som helst merkevare, og det kan bygges både via rankinger og andre kanaler som markedsføring, foredrag, publikasjoner, nyheter og lignende.

Det er dette omdømmet som er mest avgjørende med tanke på ansettelse.

I tillegg, fastslår Damberg at arbeidsgivers kunnskap om skolen er en viktig faktor.

Ser man på de norske skolene, som så godt som alle kan relatere seg til, får man mye gratis om man kan vise til en Master fra NHH fremfor noe annet med lavere ranking.

Det samme gjelder gode utenlandske skoler som for eksempel London School of Economics, som vil gi et utmerket utgangspunkt for enhver jobbsøkingsprosess.

Arbeidsgivere har også en tendens til å ansette kandidater fra skolene der de selv tok sin utdannelse.

Har kandidaten en utdannelse fra en skole som arbeidsgiveren ikke kjenner til, kan det være lurt for kandidaten å selge den inn ved å henvise til en ranking.

De fleste næringslivsledere har rimelig mye viktigere ting å tenke på enn årets update på en slik ranking, forklarer Damberg.

 

 

Muligheter ved eliteskoler i Frankrike

I motsetning til Norge, så kan Frankrike på sin side skryte over flere eliteskoler.

En av disse er EMLYON Business School, nummer fem på Financial Times’ liste over siviløkonomstudier.

Etter gjennomført bachelor ved NHH i Bergen, valgte Simon Sjøthun å ta mastergraden i Frankrike. Men det var ikke skolens høye posisjon på rankingen som gjorde at han søkte seg til EMLYON.

Etter et semesters utveksling i Grenoble, midt i alpemekkaet, ville jeg til en skole i dette området, forteller Sjøthun.

Jeg så på skoler i Italia, Sveits og Tyskland, men siden jeg kunne litt fransk og kjente til skolesystemet og landet, var det til slutt et ganske enkelt valg, fortsetter han.

Ved EMLYON gis for øvrig alle de obligatoriske fagene både på engelsk og fransk, og store deler av de valgfrie emnene tilbys også på engelsk. Dermed trenger man ikke snakke fransk for å begynne her.

Som student har du mye bedre livskvalitet i utlandet, med norsk studiestøtte tilpasset norske priser, en ny kultur å boltre seg i, og spennende steder og mennesker å bli kjent med.


 

Viktigst med gode resultater

I Norge er DnB NOR en av de mest ettertraktede arbeidsgiverne blant økonomistudenter, og kom på andreplass i årets studentundersøkelse fra Universum.

Ifølge Glenn Menkin, DnB NORs Fagsjef for rekruttering og Employer Branding, er gode akademiske resultater viktigere enn å ha gått på en topprangert skole.

De beste studentene fra de mest anerkjente norske skolene vekter vi høyere enn de som kommer med middelmådige resultater fra eliteskoler, fastslår Menkin.

Damberg, fra Mirai Headhunting, er enig i at karakterer er viktig, uavhengig av skolerankinger.

I jungelen av ulike måter å predikere en kandidats fremtidige innsats og arbeid, er dette en av våre viktigste indikatorer, sier han. De baserer seg på arbeid utført over lang tid fremfor en kort ferdighetstest hos et rekrutteringsfirma.

Karakterer viser seg også å være relativt stabile over tid, fortsetter han.

Når det er sagt, vet vi også at det kan være store variasjoner i hva som kreves for å oppnå en toppkarakter på de ulike skolene, både mellom skoler i samme land og ulike verdensdeler. Dette må selvsagt også tas med i betraktningen, forklarer Damberg.


 

Solid praksis

Men det er selvsagt mer enn karakterer som teller for ansettelse i norsk næringsliv, og det er totalvurderingen av kandidaten i forhold til den utlyste stillingen som blir avgjørende.

DnB NOR søker etter den beste kandidaten med henblikk på "rett person til rett jobb". Det er viktigere enn at de kommer fra eliteskoler.

Vi ser selvsagt nøye på kandidater fra gode skoler, også de som er høyt rangerte. Det er likevel viktigere at de har gode akademiske resultater, en relevant studieretning, og praksis under studiet, presiserer Menkin.

Og solid praksis er nettopp noe Sjøthun kan vise frem på sin CV. Som en del av masterstudiet ved EMLYON Business School, har han gjennomført tolv måneder med internship.

På franske handelshøyskoler må man gjennom en periode med internship for å få diplomet. Lengden kan variere, men for EMLYON er det tolv måneder. Jeg var heldig nok til å få et internship hos banken BNP Paribas i Paris, forteller han.

I Frankrike, er internshipkulturen veletablert og praktikanter, fra de mest prestisjetunge skolene, er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Til tross for at norske arbeidsgivere setter pris på jobberfaring, så har man ikke i Norge like store muligheter for å gjennomføre et internship som del av utdanningen.

Det ser ut til at det er en trend i Norge med mer og mer internshipmuligheter, noe jeg synes er bra både for bedrift og student, sier Sjøthun.

Kanskje tolv måneder er mye, men jeg synes man bør få til fleksible ordninger som gjør det mulig med internship i andre perioder enn de relativt rolige sommermånedene, fortsetter han.

Det er ingenting som hindrer noen, fra for eksempel NHH, i å søke på internship i Frankrike. Stillingene finnes enkelt ved å søke på arbeidsgivernes websider.

Sjøthun medgir imidlertid at det kan være vanskelig å finne et internship i Frankrike uten å ha svært gode franskkunnskaper.

 

 

Små klasser, obligatorisk oppmøte og færre skippertak

I tillegg til internshipordningen, så skiller topprangerte EMLYON seg fra NHH på flere måter.

Sjøthun forteller at det er ganske stor forskjell på undervisningsmåten ved masterstudiet i Frankrike i forhold til bachelorstudiet ved NHH.

Forelesningene på NHH foregår i store auditorium med flere hundre studenter og lite kontakt med foreleser.

Studentene har stor frihet, og vurderingsformen er ofte 100 prosent eksamen.

Ved EMLYON, og franske handelshøyskoler generelt, ligner det mye mer på videregående. Her er det obligatorsk oppmøte, mindre klasser og mye mer involvering i forelesningene.

Selvfølgelig betaler man dyre skolepenger for dette.

Personlig trives jeg mye bedre med dette oppsettet, men jeg kan forstå at mange ikke setter pris på obligatorisk oppmøte når man er over 20 år, smiler Sjøthun.

I tillegg, er ofte karakteren sammensatt av eksamen, presentasjoner og deltakelse i timen, slik at det ikke blir den skippertakbingoen det ofte blir ved norske universiteter og høyskoler mot slutten av semesteret, avslutter han.


 

Varierte studentprofiler

Noe annet som skiller mange av de utenlandske handelshøyskolene fra de norske, er at man ikke nødvendigvis trenger å ha en bachelor innen økonomi og ledelse for å komme inn på masterstudiet.

Ved EMLYON Business School ønsker man nettopp å ha studenter med mange forskjellige studiebakgrunner, da de mener dette mangfoldet har en positiv og stimulerende virkning.

For utlendinger har EMLYON et felles opptakssystem, SAI, med fire andre handelshøyskoler i Frankrike, deriblant prestisjetunge HEC.

For å komme inn, må man gjennom både skriftlig opptaksprøve og et intervju.