(StudentTorget.no):

 - En sterk krone er positivt for alle som skal studere i utlandet. Alle de store valutaene som er gjeldende der brorparten av nordmenn studerer er på gunstige nivåer når vi sammenligner i et historisk perspektiv, forklarer forbrukerøkonom Christine Warloe.

Warloe forteller at dollaren i dag ligger på ca 5,8 NOK/USD. I mai var den helt nede i 5,2. Men om man ser på et litt lengre perspektiv har nordmenn vært vant til å måtte betale rundt 7 kroner for en dollar.

- Det begynner å bli lenge siden dollaren lå på slike nivåer. I løpet av de siste fem årene har dollaren kun bikket over 7 rett i etterkant av finanskrisen. Fra november 2008 til mars 2009 lå dollaren i overkant av 7. Bortsett fra da har den lagt under det i hele perioden, sier hun.

Om du skal studere i utlandet men er usikker på hvor råder Warloe deg til å velge England dersom du bryr deg om kronekursen.

 

 

GIR RÅD: Forbrukerøkonom Christine Warloe.

- Det britiske pundet ligger i skrivende stund på rundt 8,9 NOK/GBP. Det betyr at man får 30 prosent “avslag” på alt man kjøper sammenlignet med en kurs på 12 som er det vi kanskje er mer vant med.

 

Mye å spare

En av de som drar nytte av den sterke norske kronen er Maria Sætersdal Remøe. Hun studerer opprinnelig sosiologi ved NTNU i Trondheim, men har valgt å ta et utvekslingsår ved Berkeley University i California. Remøe la ikke vekt på kronekursen da hun valgte å studere i Amerika, men forteller at skolepengene blir en god del rimeligere nå enn de ville vært for flere år siden da dollarens verdi var høyere i forhold til den norske kronen.

- Den sterke kronen hadde nok ikke noe å si for at jeg bestemte meg for å dra hit. Men jeg er utrolig takknemmelig for det nå. Jeg hadde nok dratt uansett, men da måtte jeg levd billigere, sier hun.

Remøe betaler 8 900 dollar i semesteret i skolepenger. Med dagens kronekurs tilsvarer det 51 600 kroner når valutakursen er på 5,8 USD/NOK. For ti år siden da valutakursen lå på rundt 9 USD/NOK ville tilsvarende skolepenger kostet 80 100 kroner i semesteret. Siden studielånet utbetales i norske kroner, og skolepengene betales i amerikanske dollar har derfor den sterke kronen mye å si for studenter som betaler skolepenger i utlandet.

 

STUDENT: Maria Sætersdal Remøe drar nytte av den sterke krona som student i USA.

- Det at jeg betaler mindre for studiene nå enn det jeg ville gjort for noen år siden er selvfølgelig veldig positivt, men siden jeg tar opp studielån er det lett å "glemme" hvor mye man faktisk kommer til å ha i lån til slutt. Jeg tenker at det uansett er en haug med penger, det er derfor lett å overse det man faktisk sparer på grunn av en bra kurs, sier hun.

 

Kronekursen ikke avgjørende

Også presidenten i ANSA, Kristiane Roe Hammer har dratt nytte av den sterke kronekursen.

- Jeg var heldig og studerte i London da pundet lå på mellom 8-9 kroner. Jeg kjenner flere som studerte der da det var oppe på 12-13 kroner som har fortalt at dette var en stor utfordring, forteller hun.

Hammer tror likevel ikke norske studenter lar kronekursen ha stor betydning når de bestemmer seg for å studere i utlandet.

- Det er så høye skolepenger uansett at man aldri jubler over å måtte betale det. Men det hjelper litt å tenkte på de som studerte tidligere og måtte betale en mye større del av lånet som skolepenger, sider hun. 

Hun forteller videre at kronekursen er gledelig for mange utenlandsstudenter og at lavere skolepenger grunnet sterk krone gir studentene mer penger å bruke på andre ting. Dette gjelder derimot ikke alle.

- I forhold til euro og pund er den norske krona veldig sterk, men i forhold til for eksempel den australske dollaren er den ikke så sterk. Det er ikke alle land den sterke kronekursen betyr like mye for, forklarer hun.

At det er dyrt å studere i Australia på grunn av kursen på Australske dollar bekreftes av Warloe.

- Det har generelt blitt dyrere for nordmenn å studere i Autstralia. Mellom 2005 og 2008 svingte kursen rundt 5 NOK/AUD. Etter det har kursen kommet opp, og per i dag må man betale rundt 5,7 NOK for en australsk dollar, sier hun.