(StudentTorget.no):

Et fåtall av dem som studerer helse- og sosialfag på videregående velger å ta læretiden sin. 

I 2008 var det om lag 5000 søkere til helse- og sosialfagutdanningene på de forskjellige videregående skolene i landet. Under 600 av disse valgte å gå i lære som helsefagarbeidere to år etter, skriver Dagsavisen. 

- Da jeg så disse tallene trodde jeg nesten ikke på dem. For å få en ny helsefagarbeider må man ha ti elever, sier forsker Per Olaf Aamodt ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

 

Tar generell studiekompetanse

Halvparten av elevene som tar hele- og sosialfagutdanning går videre til almennfaglig påbygging, dermed får de generell studiekompetanse.

Antall utdannede helsefagarbeidere er foreløpig betydelig lavere enn det samlede antallet hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som tok utdanningen før 2009. Da ble hjelperpleierfaget og omsorgsarbeiderfaget ble slått sammen til helsefagarbeiderutdanningen.  

Onsdag ble rapporten Får vi nok personell til omsorgstjenestene?» lagt fram, som er et samarbeidsprosjekt mellom NIFU og Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR). Dette er en evaluering av regjeringens langtidsplan, «Kompetanseløftet 2015», for å ruste seg til å møte eldrebølgen. 

- Helsefagarbeiderutdanningen er tydeligvis ikke attraktiv nok, sier Aamodt.

Han mener noe av grunnen til den store nedgangen har å gjøre med at hjelpepleierutdanningen ble lagt ned, og helsefagarbeiderfaget ble opprettet. Hans forslag er å innføre et nytt utdanningstilbud som er likt den gamle hjelpepleierutdanningen. 

 

LES OGSÅ: Kun én av fem nyutdannede sykepleiere får fast jobb