(StudentTorget.no):

Minst 130 billioner kroner, tilsvarende 130 norske statsbudsjett skjules i hemmelige skatteparadiser rundt om i verden. Eva Joly og Tax justice network henvender seg nå til norske studenter for å få flere interessert i det viktige anti-korrupsjonsarbeidet.
 
– Studenter bør forske på dette fordi det ikke finnes en større enkeltgrunn til ulykke i verden. Å ta et oppgjør med skatteparadiser vil gjøre mye for utvikling og rettferdighet, sier Joly til Universitas. 
 
 

Behov for mer forskning

 
Mengden av verdier som skjules i skatteparadiser vokser stadig. Forskning viser at skatteparadisene bidrar til en rekke alvorlige problemer som fattigdom, finansiering av terror og menneskesmugling. Det anslås at verdier for minst 130 billioner kroner skjules skatteparadiser. 
 
Det viser en rapport skrevet av den berømte økonomen James Henry for Tax justice network (TJN). Den profilerte norske korrupsjonsjegeren Eva Joly mener det trengs mer kunnskap om skatteparadiser og kapitalflukt. Hun tror en satsing på ett eller flere kompetansesentre kunne bedret situasjonen.
 
– Det er veldig forunderlig at det ikke finnes mer forskning innen dette feltet. Det finnes for eksempel ingen ordentlige studier på hvilken makroøkonomisk effekt de ulovlige pengestrømmene har, sier Joly. 
 
Hun mener studenter bør forske på dette fordi det ikke finnes en større enkeltgrunn til ulykke i verden, og at det å ta et oppgjør med skatteparadiser vil gjøre mye for utvikling og rettferdighet i verden.
 
Styreleder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge, håper at flere studenter vil forske på skatteparadiser i årene som kommer.
 
– Vi er avhengig av å vite mer. Derfor henvender vi oss til studenter innen økonomi, jus og statsvitenskap. Vi håper studenter blir inspirert til å skrive om dette. Vi har mye kunnskap og et stort internasjonalt nettverk som studentene kan ha nytte av, sier Jacobsen til Universitas.
 
For å skape oppmerksomhet om temaet skal Tax justice network avholde en kapitalfluktkonferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 15.-16. november. 
 

LES OGSÅ: Nå kan du bli digital etterforsker