Fra 2010 til 2011 har populariteten til estetiske fag sunket med 2,55 prosent. Fra 2011 til 2012 har fagene hatt en ytterligere nedgang på 7,21 prosent.

Jannecke Wiers-Jenssen, forskningsleder innen studier av høyere utdanning, ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), tror studentene har blitt mer bevisste på jobbmulighetene.

– Flere erfarer at det ikke er lett å få relevant jobb med disse utdanningene, og det kan tenkes å være en av årsakene til at de estetiske fagene blir mindre populære, sier hun til DN.no.

 

Smartere valg

Årets søkertall viste en økning på det mange omtaler som "fornuftige" fag. Økonomifagene hadde en økning på 12,6 prosent, og maritim utdanning var svært populær med en økning på 34,99 prosent.

– For noen år siden var bekymringen at for mange tok såkalte «selvrealiserende fag», men nå kan det tenkes at det går litt andre veier, sier Wiers-Jenssen.

– I forhold til søkningen 2012 så vi at det var flere som søkte seg til lærerutdanning, realfag og teknologi, økonomiske og administrative fag. Det har delvis en sammenheng med at det er et stort fokus på de gruppene gjennom ulike kampanjer, sier hun.

Tall fra Samordna opptak viser at det var flest søkere til siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøgskole, med en ordinær poenggrense på 56,1. Rettsvitenskap, økonomi og administrasjon og helsefag er også høyt på listen over de mest populære studiene.

Wiers-Jenssen forteller at blant annet Kunnskapsdepartementet har vært aktive med rekrutteringskampanjer, og at næringslivet har formidlet budskapet om at det er stor mangel på arbeidskraft innen realfag og teknologi.

Dette ser ut til å ha hatt en effekt, ettersom studentene i økende grad har søkt seg mot slike fag.

– Eksempelvis har det vært mange kampanjer rettet mot jenter og teknologi. Opplysningsarbeidet har fokusert på hvor spennende og kreative bestemte utdanninger og yrker kan være, og det kan gjøre ungdommen interessert i gå i den retningen, sier Wiers-Jenssen til DN.no.